Kocaeli Üniversitesi
BAP Koordinasyon Birimi
 

TÜBİTAK Projelerinde Görevli Bursiyerlerin Sigortalı Kapsamına Alınması Hakkında Duyuru

6676 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Mart 2016 itibariyle yürürlüğe girmek üzere, 26/02/2016 tarih ve 29636 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Konu ile ilgili duyuru ve form ektedir.

Duyutu Metni ve Formu İçin Tıklayınız.


Doktora Öğrencileri için Tez Projesi

Üniversitemizde Doktora yapan öğrencilerimize Danışman Öğretim üyesinin yürütücülüğünde toplam 20.000,00 TL (Yirmibin)’ye kadar doktora tezi projesi desteği sağlanır, ancak bu destekten yararlanabilmek için TÜBİTAK programlarında birine başvuru yapmış olmak ve TÜBİTAK tarafından destek alınamamış olmak gerekir. [devamı]

 • Proje süresi en fazla 2 yıldır (+1 yıl uzatma alabilir).
 • Proje başvuru yeri enstitülerdir.
 • Proje yürütücüsü Tez Danışmanıdır.
 • Tez projeleri için etkinlik katılım bedelleri;
  • Avrupa Birliği Ülkeleri için 1000 € (Avro)
  • Avrupa Biriliği Ülkeleri dışı 1500 $ (Dolar)
  • Türkiye için 1000 TL (Türk Lirası)
  şeklindedir.

Proje başvuru dönemleri, ara ve sonuç raporları gönderme tarihlerde aşağıdaki gibidir.

1. Dönem 1-15 Şubat
2. Dönem 1-15 Eylül

ETKİNLİK KATILIM BAŞVURULARI

- Sayın Akademisyenler, Birimimize yapacağınız Etkinlik Katılım Başvurularınızı "ETKİNLİĞİN YAPILACAĞI TARİHTEN İKİ HAFTA ÖNCE BAŞVURU YAPILMIŞ VE ONAYLANMIŞ OLMASI" şartıyla Akademik Personel Bilgi Bankası' ndan yapabilirsiniz.

- Lütfen 30 Nisan 2015 tarihinde güncellenen Etkinlik Katılım esaslarını okuyunuz.

Güncel

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunca alınan karar ile, 2016 yılında destek sağlanacak olan araştırma projelerine 70.000,00 TL (Yetmişbin) üst sınırı getirilmiş olup, bütçesi belirtilen tutarı aşan projelerin ilk başvurusunu TÜBİTAK’ a yapması, TÜBİTAK tarafından reddedilen projelerin red gerekçeleri doğrultusunda düzeltmeler yapılarak önerilmesi halinde Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunda değerlendirilecektir.

- TÜBİTAK Projelerinde dikkat edilecek hususlara buradan ulaşabilirsiniz.

- 30/04/2015 tarihli BAP Komisyonu kararlarına buradan ulaşabilirsiniz.

- 14/01/2015 tarihli BAP Komisyonu kararlarına buradan ulaşabilirsiniz.

- Projeler için kullanılan formlar güncellenmiş olup Formlar bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Proje Çağrı Tarihleri

Proje çağrı tarihleri her yıl için aşağıdaki gibidir. Bu tarihlerde proje önerilerinizi Akademik Personel Bilgi Bankası'ndan gönderebilirsiniz.
Proje ara ve sonuç raporlarınızı aşağıdaki tarihlerde Akademik Personel Bilgi Bankası'ndan gönderebilirsiniz.
1. Dönem 1-15 Şubat
2. Dönem 1-15 Eylül
© Kocaeli Üniversitesi, Bütün hakları saklıdır.
Kullanıcı Girişi
BAP Koordinasyon Birimi
Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü Umuttepe Yerleşkesi 41380, Kocaeli
E-posta: bilimselarastirma@kocaeli.edu.tr
Belgegeçer: +90 (262) 303 11 23