Kocaeli Üniversitesi
BAP Koordinasyon Birimi
 


TÜBİTAK Projelerinde Görevli Bursiyerlerin Sigortalı Kapsamına Alınması Hakkında Duyuru

6676 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Mart 2016 itibariyle yürürlüğe girmek üzere, 26/02/2016 tarih ve 29636 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Konu ile ilgili duyuru ve form ektedir.

Duyutu Metni ve Formu İçin Tıklayınız.


Lisansüstü Öğrencileri için Tez Projesi

BİR ÖĞRETİM ÜYESİ, AYNI ANDA EN FAZLA İKİ TEZ PROJESİ İÇİN PROJE DESTEĞİNDEN YARARLANABİLİR. Üniversitemizde Doktora yapan öğrencilerimize Danışman Öğretim üyesinin yürütücülüğünde toplam 24.000,00 TL (Yirmidörtbin)’ye kadar doktora tezi projesi desteği sağlanır.

Üniversitemizde Yüksek Lisans yapan öğrencilerimize Danışman Öğretim üyesinin yürütücülüğünde toplam 12.000,00 TL (Onikibin)’ye kadar yüksek lisans tezi projesi desteği sağlanır. [devamı]

  • Tez Projeleri süresi tezler için öngörülen yasal süreler ile sınırlıdır.
  • Proje yürütücüsü Tez Danışmanıdır.
  • Proje başvuruları Tez Danışmanı tarafından "Akademik Personel Bilgi Bankası" üzerinden yapılacaktır.
  • Başvurudan sonra Proje dosyası ilgili Ana Blim Dalı Kurulu kararı ve enstitüden alınacak üst yazı ile birlikte BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü'ne elden teslim edilir.
  • Tıpta Uzmanlık/Diş Hekimliğinde Uzmanlık Projeleri ilgili Ana Blim Dalı Kurulu kararı ve dekanlıklardan alınacak üst yazı ile birlikte BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü'ne elden teslim edilir.
  • Tez projeleri için etkinlik katılım desteği verilmemektedir.

Proje başvuru dönemleri, ara ve sonuç raporları gönderme tarihlerde aşağıdaki gibidir.

  • Proje Ara raporları yılda bir kez,
  • Proje Sonuç raporu ise proje bitim tarihini izleyen en geç 3 ay içerisinde verilmelidir.
  • Proje başvuru dönemlerinde herhangi bir süre kısıtlaması yoktur.

Güncel


Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunca alınan karar ile, 2018 yılında destek sağlanacak olan araştırma projeleri üst limiti 100.000,00 TL (Yüzbin) ‘ye yükseltilmiş olup, bütçesi belirtilen tutarı aşan projelerin ilk başvurusunun TÜBİTAK’ a yapılması, TÜBİTAK tarafından reddedilen projelerin red gerekçeleri doğrultusunda düzeltmeler yapılarak önerilmesi halinde Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunda değerlendirilmesine karar verilmiştir.

- TÜBİTAK Projelerinde dikkat edilecek hususlara buradan ulaşabilirsiniz.

Proje Çağrı Tarihleri

Proje çağrı tarihleri her yıl için aşağıdaki gibidir. Bu tarihlerde proje önerilerinizi Akademik Personel Bilgi Bankası'ndan gönderebilirsiniz.
Proje ara ve sonuç raporlarınızı aşağıdaki tarihlerde Akademik Personel Bilgi Bankası'ndan gönderebilirsiniz.
1. Dönem 1-15 Şubat
2. Dönem 1-15 Haziran
3. Dönem 1-15 Ekim
© Kocaeli Üniversitesi, Bütün hakları saklıdır.
Kullanıcı Girişi
BAP Koordinasyon Birimi
Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü Umuttepe Yerleşkesi 41380, Kocaeli
E-posta: bilimselarastirma@kocaeli.edu.tr
Belgegeçer: +90 (262) 303 11 23