Kocaeli Üniversitesi
BAP Koordinasyon Birimi
 

İstatistik > BAP Birimi > TÜBİTAK Projeleri

Aşağıda Birimlere göre raporlama mevcuttur. Burada BAP Koordinasyon Birimi tarafından yürütülen TÜBİTAK Projeleri bilgileri raporlanmıştır.
Sadece Fakülte/YO/MYO/MERKEZ veya Sadece Bölümü seçerek istatistik çıkarabilirsiniz.

Proje Listesi

SıraBilgi
1 Yrd. Doç. Dr. Fevzi UÇKAN - Fen-Edebiyat Fakültesi / | fevzi.uckan@kocaeli.edu.tr
No: 215Z079 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Yürürlükte
Hipometilasyonun Galleria melonella L Lepidoptera Pyralidae nın İmmün Sistemi ve Antioksidan Enzimlerine Etkileri
2 Doç. Dr. Esra GÜZELDEMİR AKÇAKANAT - Diş Hekimliği Fakültesi / | esra.guzeldemir@kocaeli.edu.tr
No: 214S008 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Yürürlükte
Generalize Agresif Periodontitis ve Kronik Periodontitis Patogenezinde, Nüklear Faktör kB nin Ekspresyonu ve Aktivitesinin Genomik Mikroarray ve İmmünohistokimyasal Yöntemlerle Değerlendirilmesi
3 Doç. Dr. Ayşe AYTAÇ - Mühendislik Fakültesi / Kimya Mühendisliği | aaytac@kocaeli.edu.tr
No: 213M396 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Plastikleştirilmiş Poli Laktik Asit İn Alev Dayaniminin Fosfor Bazli Katki Maddeleri İle Geliştirilmesi
4 Yrd. Doç. Dr. Yonca YÜZÜGÜLLÜ KARAKUŞ - Fen-Edebiyat Fakültesi / Biyoloji | yonca.yuzugullu@kocaeli.edu.tr
No: 113Z744 - Tür: 1011 - Uluslararası Projeler | Yürürlükte
Termofilik Bir Mantar Olan Scytalidium thermophilum un Katalaz Enziminin Oksidaz Aktivite Mekanizmasının Araştırılması
5 Doç. Dr. Emel Şerife BAŞTÜRK AKÇA - İletişim Fakültesi / Gazetecilik | eakca@kocaeli.edu.tr
No: 113K170 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuç Raporu Kabul
Türkiye de Temel Eğitim Gençliğinde Siber Zorbalik Konusunda Farkindalik Geliştirmek: Gençlerin Siber Zorbalik Algilayişi Yayginliği Ve Farkindaliğa İlişkin Alan Çalişmasi
6 Yrd. Doç. Dr. Yonca DUMAN - Fen-Edebiyat Fakültesi / Kimya | yavci@kocaeli.edu.tr
No: 113Z609 - Tür: 3001 - Başlangıç ARGE | Sonuçlandı
Tükenme Tehlikesi Altında Olan Amsonia Orientalis Mavi Yıldız Bitkisinin Stres Proteinlerinin Araştırılması
7 Arş.Gör. Mehlika KOCABAŞ - Mühendislik Fakültesi / Endüstri Mühendisliği | mehlikakocabas@kocaeli.edu.tr
No: 4160016 - Tür: 1005 - Yeni Fikirler ve Ürünler | Yürürlükte
Kocaeli Üniversitesi Teknopark A.Ş.
8 Prof. Dr. Burcu CANDAN - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme | bcandan@kocaeli.edu.tr
No: 4150028 - Tür: 1002 - Hızlı Destek | Yürürlükte
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKA PROGRAMI
9 Prof. Dr. Sema AŞKIN KEÇELİ - Tıp Fakültesi / | sema.keceli@kocaeli.edu.tr
No: 315S187 - Tür: 1002 - Hızlı Destek | Yürürlükte
Antifungal Daptomisin Kombinasyonlarının Candida Albicans-Staphylococcus Epidermidis Biyofilmine, Antifungal-Meropenem Kombinasyonlarının Candida Albicans-Pseudomonas Aeruginosa Biofilmine Etkisinin Araştırılması.
10 Doç. Dr. Olcay MERT - Fen-Edebiyat Fakültesi / Kimya | olcay.mert@kocaeli.edu.tr
No: 215Z339 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Yürürlükte
Kamptotesin-Fonksiyonel Poliester Nanokonjugatları ile Kamptotesin Kararlılığının ve Etkinliğinin Arttırılması
11 Yrd. Doç. Dr. Gülçin GACAR - Rektörlük / | gulcin.gacar@kocaeli.edu.tr
No: 215S611 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Yürürlükte
Kondrosarkom Hayvan Modelinde CD8+ T Hücre Destekli, Mezenkimal Kök Hücre Temelli Tedavilerde Resveratrolün İyileştirici ve Kanser Karşıtı Etkilerinin Karşılaştırmalı
12 Yrd. Doç. Dr. Tonguç Utku YILMAZ - Tıp Fakültesi / | utku.yilmaz@kocaeli.edu.tr
No: 215S150 - Tür: 1002 - Hızlı Destek | Yürürlükte
Serum Kolesistokinin Düzeyinin Zor Kolesistektomiye Neden Olan Safra Kesesi Fibrozisi İçin Prediktif Rölünün Araştırılması
13 Yrd. Doç. Dr. Erhan AKMAN - Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi / Uçak Elektrik-Elektronik | erhan.akman@kocaeli.edu.tr
No: 215M775 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Yürürlükte
Yüksek Adhezif Yapışma Dayanımı Sağlamak İçin Karbon Fiber Katkılı Kompozit Yüzeylerinin Lazer İle İşlenmesi Ve Optimum Parametrelerinin Belirlenmesi
14 Doç. Dr. Cenk ÇELİK - Mühendislik Fakültesi / Makine Mühendisliği | cenkcelik@kocaeli.edu.tr
No: 215M255 - Tür: 1003 - Öncelikli Alanlar | Yürürlükte
Laboratuar Şartlarında Üretilen Membran Ve Membran Elektrot Üniteleri Kullanılarak Tasarlanan Doğrudan Borhidrürlü Yakıt Pilinde İşletim Parametrelerinin Verim Üzerine Etkisinin İncelenmesi
15 Doç. Dr. Ahmet SAYAR - Mühendislik Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği | ahmet.sayar@kocaeli.edu.tr
No: 215E189 - Tür: 3001 - Başlangıç ARGE | Yürürlükte
Parça Uydu Görüntülerinden Nesne Çıkarımı Için Eşle-Indirge Tabanlı Dağıtık Ve Ölçeklenebilir Büyük-Veri Işleme Mimarisi
16 Doç. Dr. Gonca ÇAKIR - Mühendislik Fakültesi / Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | gonca.cakir@kocaeli.edu.tr
No: 215E101 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Yürürlükte
Ultra Geniş Bantlı Radar Sistemleri Için Hibrit Yöntemler Kullanarak Yüksek Kazançlı Anten Tasarımı
17 Doç. Dr. Deniz BİNGÖL - Fen-Edebiyat Fakültesi / Kimya | deniz.bingol@kocaeli.edu.tr
No: 116M076 - Tür: 3001 - Başlangıç ARGE | Yürürlükte
Yeni Ve Çevre Dostu Reaktifli Mekanokimyasal Yöntem Ile Lateritik Cevherden Yüksek Verimde Nikel Kazanılması
18 Arş.Gör. M.Engin BAŞOĞLU - Mühendislik Fakültesi / Elektrik Mühendislik | mengin.basoglu@kocaeli.edu.tr
No: 116E283 - Tür: 1002 - Hızlı Destek | Yürürlükte
Fotovoltaik Sistemlerde Yakınsama Hızı Yüksek Ve Parçalı Gölgelenme Durumunda Maksimum Güç Noktası Takibi Yapabilen (Global Mgni) Yeni Bir Algoritmanın Geliştirilmesi
19 Doç. Dr. Ali Bekir YILDIZ - Mühendislik Fakültesi / Elektrik Mühendislik | abyildiz@kocaeli.edu.tr
No: 116E023 - Tür: 1002 - Hızlı Destek | Yürürlükte
Güç Elektroniği Sistemlerinde Güvenilirlik Analizi Ve Led Sürücü Devrelerine Uygulanması
20 Yrd. Doç. Dr. Recep Kaya GÖKTAŞ - Mühendislik Fakültesi / Çevre Mühendisliği | rkaya.goktas@kocaeli.edu.tr
No: 115Y483 - Tür: 3001 - Başlangıç ARGE | Yürürlükte
Yüksek Coğrafi Çözünürlükte Küresel Ölçekli Çok-Ortamlı Kimyasal Akıbeti Modellemesi
21 Pror. Dr. Bülent ORUÇ - Mühendislik Fakültesi / Jeofizik Mühendisliği | bulent.oruc@kocaeli.edu.tr
No: 115Y217 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Yürürlükte
Orta Anadolu Bölgesinin Litosfer Yapısının Bouguer Gravite Verileri Ve İzostazik Analizlerle Araştırılması
22 Doç. Dr. Güralp ÖZKOÇ - Mühendislik Fakültesi / Kimya Mühendisliği | guralp.ozkoc@kocaeli.edu.tr
No: 115R246 - Tür: 1002 - Hızlı Destek | Yürürlükte
Kocaeli Üniversitesi Ar-Ge Strateji Belgesi (Polimer Malzemeler)
23 Prof. Dr. Engin ÖZDEMİR - Teknoloji Fakültesi / Enerji Sistemleri Mühendisliği | eozdemir@kocaeli.edu.tr
No: 115R245 - Tür: 1002 - Hızlı Destek | Yürürlükte
Kocaeli Üniversitesi Ar-Ge Strateji Belgesi (Enerji)
24 Yard. Doç. Dr. Aysu TAŞYAPI ÇELEBİ - Mühendislik Fakültesi / Elektronik Haberleşme | aysun.tasyapi@kocaeli.edu.tr
No: 115E921 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Yürürlükte
Hevc İçin Paralel Ve Donanımsal Gerçeklemeye Uygun Hareket Kestirim Yaklaşımları
25 PROF.DR. SERDAL PAMUK - Fen-Edebiyat Fakültesi / Matematik | spamuk@kocaeli.edu.tr
No: 115F538 - Tür: 3001 - Başlangıç ARGE | Yürürlükte
Tümör Anjiyogenezinde İki Boyutlu Matematiksel Modelin Analizi Ve Sayisal Çözümü
26 YRD.DOÇ.DR. ALP ERTÜRK - Mühendislik Fakültesi / | alp.erturk@kocaeli.edu.tr
No: 115E883 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Yürürlükte
Hiperspektral Görüntülerde Kaynaştırma İle Uzamsal Çözünürlük Artırımı İçin Karışım Giderimi Temelli Yaklaşımlar
27 DOÇ.DR. MEHMET DAL - Kocaeli MYO / | mdal@kocaeli.edu.tr
No: 115E006 - Tür: 1011 - Uluslararası Projeler | Yürürlükte
Hiperspektral Görüntülerde Kaynaştırma İle Uzamsal Çözünürlük Artırımı İçin Karışım Giderimi Temelli Yaklaşımlar
28 DOĞANHAN KADİR ER - Sağlık Bilimleri Enstitüsü / | doganhan.er@kocaeli.edu.tr
No: 215S136 - Tür: 1002 - Hızlı Destek | Yürürlükte
Üriner Sistem Enfeksiyonu Etkeni Olan Escherchia Coli İzolatlarında, ST131 Sekans Tipinin ve Alt Klonlarının Belirlenmesi
29 Prof. Dr.İZZET YÜCESOY - Tıp Fakültesi / | izzet.yucesoy@kocaeli.edu.tr
No: 214S323 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Yürürlükte
Endometrium Kanseri ve Endometrial Hiperplazi Dokularında 2D-Dige Yöntemiyle Proteomiks Analizi
30 Doç. Dr.NİLÜFER HİLMİOĞLU - Mühendislik Fakültesi / Kimya Mühendisliği | niluferh@kocaeli.edu.tr
No: 213M624 - Tür: 1002 - Hızlı Destek | Sonuçlandı
Pervaporasyon Biyokatalitik Membran Reaktör İle Etil Laktat Üretimi
31 Yrd. Doç. Dr.ONUR ÇOBAN - Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi / Uçak Gövde - Motor Bakım | onur.coban@kocaeli.edu.tr
No: 213M563 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Volkanik Küllerin Otomotiv Endüstrisindeki Polimerler İçin Alternatif Takviye Malzemesi Olarak Kullanilabilirliği--
32 Doç. Dr.BAĞDAGÜL KARAAĞAÇ - Mühendislik Fakültesi / Kimya Mühendisliği | bkaraagac@kocaeli.edu.tr
No: 213M466 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Yürürlükte
Epdm Esaslı Atıkların Bitüm Varlığında Mikrodalga Enerjisi Ile Devulkanizasyonu
33 Yrd. Doç. Dr.MİHRİBAN CİVAN - Mühendislik Fakültesi / Çevre Mühendisliği | mihriban.civan@kocaeli.edu.tr
No: 115Y405 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Yürürlükte
Kocaeli İlinin Yoğun Endüstrileşmiş, Kentsel Ve Kırsal Bölgelerinde İç Ve Dış Ortam Tozunda Kalıcı Organik Kirleticilerin (Kok) Maruziyetlerinin Değerlendirilmesi: Seviyeleri Ve Kaynak Profilleri
34 Yrd. Doç. Dr.ERHAN GENGEÇ - Ali Rıza Veziroğlu MYO / Çevre Koruma | egengec@kocaeli.edu.tr
No: 115Y305 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Yürürlükte
Grafen ve Grafen-Metal Kompozit Anotların Üretimi ve Üretilen Anotların Kullanıldığı Elektrooksidasyon Prosesi ile Sudan Organik Kirleticilerin Giderimi
35 Yrd. Doç. Dr.NİHAT HAKAN AKYOL - Mühendislik Fakültesi / Jeoloji Mühendisliği | hakan.akyol@kocaeli.edu.tr
No: 115Y117 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Yürürlükte
Tce Kaynak Zonlarının Yüzey Aktif Maddeli Potasyum Permanganat Ile Oksidasyonu: Teknolojinin Kütle Giderimi/Kütle Akış Azalımı Ilşkisine Olan Etkisi
36 Uzm. Dr.ZEHRA SEDA HALBUTOĞULLARI - Rektörlük / Kök Hücre ve Gen Tedavileri A.U.M. | zehraseda.unal@kocaeli.edu.tr
No: 115S241 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Etik Kurul İncelemesi
Tip 1 Diyabetli Hastaların Mezenkimal Kök Hücrelerinden Elde Edilen Zenginleştirilmiş Ekzozomlarının Beta Hücreleri Üzerine Anti-Apoptotik Etkisinin Karşılaştırılması Olarak İncelenmesi
37 Doç. Dr.GÜRALP ÖZKOÇ - Mühendislik Fakültesi / Kimya Mühendisliği | guralp.ozkoc@kocaeli.edu.tr
No: 115M576 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Yürürlükte
Epoksi-Poss Nanoparçacıklarının Poli(Laktik Asit) Temelli Polimer Karışımlarında Uyumlaştırıcı Olarak Kulllanılabilme Potansiyelinin Araştırılması
38 Yrd. Doç. Dr.ERSOY ERİŞİR - Mühendislik Fakültesi / Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | eerisir@kocaeli.edu.tr
No: 115M445 - Tür: 3501 - Kariyer Programları | Yürürlükte
Yüksek Aşınma Dirençli Rulman Çelikleri Ve Yeni Isıl İşlem Çevrimi Geliştirilmesi
39 Dr. NEVİN GAMZE KARSLI YILMAZ - Rektörlük / Teknoloji Transfer Ofisi | ngamze.karsli@kocaeli.edu.tr
No: 115M142 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Yürürlükte
Geri Dönüştürülmüş Polikarbonatin Mekanik Dayanim Ve Kirilma Tokluğu Özelliklerinin Eş Zamanli Olarak İyileştirilmesi
40 Doç. Dr.BORA ALBOYACI - Mühendislik Fakültesi / Elektrik Mühendislik | alboyaci@kocaeli.edu.tr
No: 115E411 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Yürürlükte
Araç Şarj İstasyonlarının Dağıtım Şebekesine Entegrasyonuyla Meydana Gelen Olumsuzlukların Belirlenmesi
41 Dr.ÖZKAN KAFADAR - Köseköy MYO / | okafadar@kocaeli.edu.tr
No: 114Y270 - Tür: 1002 - Hızlı Destek | Sonuçlandı
Bilgisayar Destekli Sismik Kayıt Cihazı Tasarımı Ve Verilerin Otomatik Olarak Yorumlanması
42 Prof. Dr.TİJEN UTKAN - Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri | tutkan@kocaeli.edu.tr
No: 114S481 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Yürürlükte
Genetik Absans Epilepsili WAG/Rij Sıçanlarda Kardiyovasküler Değişiklikler Üzerinde Kök Hücre Tedavisi ve Klasik Tedavinin Etkilerinin Araştırılması
43 Prof. Dr.ZEYNEP CANTÜRK - Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri | zeynep.canturk@kocaeli.edu.tr
No: 114S412 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Yürürlükte
Üç Farklı Protein Kaynağı Kullanarak Gestasyonel Diyabetin Patofizyolojisinin Ortaya Çıkarılması: Plasenta, Abdominal Kas ve Omental Yağ Dokusu
44 Yrd. Doç. Dr.HALİME KENAR - Tıp Fakültesi / Deneysel Tıp A.U.B | halime.kenar@kocaeli.edu.tr
No: 114S411 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Yürürlükte
Gestasyonel Diyabetik Hastalarda Kan Plazması Çözünür Faktörlerinin Pankreas Beta Hücre Çoğalma, Apoptoz ve İşlevine Olan Etkilerinin Belirlenmesi
45 Prof. Dr.BİROL VURAL - Tıp Fakültesi / | birol.vural@kocaeli.edu.tr
No: 114S398 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Yürürlükte
Prematür Over Yetmezliği Oluşturulan Ratlarda VEGF+ Adipoz Doku Kaynaklı Mezenşimal Kök Hücre ve Trombositten Zengin Plazmanın Over Fonksiyonlarına Etkisi
46 Yrd. Doç. Dr.GÜLÇİN GACAR - Rektörlük / Kök Hücre ve Gen Tedavileri A.U.M. | gulcin.gacar@kocaeli.edu.tr
No: 114S154 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
İn Vitro Koşullarda Apoptoza Yönlendirilen Kondrositlerin Prolaktin Geni Aktarılmış Mezenkimal Kök Hücrelere Yanıtı
47 Doç. Dr.ESRA GÜZELDEMİR AKÇAKANAT - Diş Hekimliği Fakültesi / | esra.guzeldemir@kocaeli.edu.tr
No: 114S144 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Yürürlükte
Kadın Bireylerde Obezite ve Egzersizin Periodontal Parametreler Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi
48 Prof. Dr.MUSTAFA ÇANAKCI - Teknoloji Fakültesi / Otomotiv Mühendisliği | canakci@kocaeli.edu.tr
No: 114R058 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Durduruldu
Tek Silindirli Buji Ateşlemeli Bir Motorda Elektromekanik Değişken Supap Zamanlamasının Hava Akış Parametrelerine Etkisinin Deneysel Ve Teorik Olarak İncelenmesi
49 Doç. Dr.TANER YILMAZ - Mühendislik Fakültesi / Makine Mühendisliği | taner.yilmaz@kocaeli.edu.tr
No: 114M785 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Yürürlükte
Polifenilen Sülfid (Pps) Matrisli Kompozitlerin Tribolojik Özelliklerinin Ve Kırılma Davranışının İyileştirilmesi
50 Doç. Dr.EMEL TABAN - Mühendislik Fakültesi / Makine Mühendisliği | emelt@kocaeli.edu.tr
No: 114M784 - Tür: 1002 - Hızlı Destek | Sonuçlandı
Alüminyum Alaşımı ile Galvanize Çeliğin Soğuk Metal Transferi (Cmt) Yöntemi ile Birleştirilmesinde Mekanik ve Mikroyapisal Özelliklerinin İncelenmesi ve Parametrelerin Optimizasyonu
51 Doç. Dr.NİLÜFER HİLMİOĞLU - Mühendislik Fakültesi / Kimya Mühendisliği | niluferh@kocaeli.edu.tr
No: 114M147 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Yürürlükte
Katalitik Membran Reaktörde Biyokatkı Etil Levulinat Üretiminin Ve Biyodizele Uyumunun İncelenmesi
52 Yrd. Doç. Dr.EMRE KİSHALI - Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / Mimarlık | emre.kishalı@kocaeli.edu.tr
No: 114K284 - Tür: 3501 - Kariyer Programları | Yürürlükte
Kocaeli Tarihi Cami Örnekleri Üzerinden Planli Koruma Kapsaminda Hasarsiz Test Uygulamalari: Çoban Mustafa Paşa Cami, Fevziye Cami Ve Pertev Paşa Cami
53 Prof. Dr.HASAN YÜKSEL GÜNEY - Fen-Edebiyat Fakültesi / Fizik | yukselg@kocaeli.edu.tr
No: 114F517 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Yürürlükte
Cu2s Ve Cds Nanoparçacık Katkılı Organik Hibrid Güneş Pillerinin Üretilmesi Ve Güç Dönüşüm Veriminin Araştrılması
54 Dr.CANER YALÇIN - Fen-Edebiyat Fakültesi / Fizik | caner.yalcin@kocaeli.edu.tr
No: 114F487 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Yürürlükte
Pm-143 Ve Pm-144 İzotoplarının Duyarlı Yarı-Ömür Ölçümleri
55 Yrd. Doç. Dr.HİKMET HAKAN GÜREL - Teknoloji Fakültesi / Bilişim Sistemleri Mühendisliği | hhakan.gurel@kocaeli.edu.tr
No: 114F453 - Tür: 3501 - Kariyer Programları | Yürürlükte
Grafen Tabanlı Biyoalgılayıcılar
56 Doç. Dr.HAYRİYE SUNDU PAMUK - Fen-Edebiyat Fakültesi / Fizik | hayriye.sundu@kocaeli.edu.tr
No: 114F018 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Etik Kurul İncelemesi
Nükleer Madde Ortamında B Ve D Mezonların Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi
57 Yrd. Doç. Dr.OSMAN BÜYÜK - Mühendislik Fakültesi / Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | osman.buyuk@kocaeli.edu.tr
No: 114E742 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Mobil Cihazlar İçin Konuşma ve Konuşmacı Tanıma
58 Doç. Dr.SİBEL ÇİMEN - Mühendislik Fakültesi / Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | sibelgunduz@kocaeli.edu.tr
No: 114E500 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Yürürlükte
Frekans Seçici Yüzey (Fsy) Arka Yüzlü, Düşük Radar Kesit Alanlı, Geniş Bant Mikroşerit Yansıtıcı Dizi Anten (Yda) Tasarımı
59 Yrd. Doç. Dr.SEVİNÇ İLHAN - Mühendislik Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği | silhan@kocaeli.edu.tr
No: 114E422 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Yürürlükte
Ürünlerin Zayıf Özelliklerinin Türkçe Kullanıcı Yorumlarından Özellik Tabanlı Sentiment Analizi ile Keşfedilmesi
60 Yrd. Doç. Dr.SUHAP ŞAHİN - Mühendislik Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği | suhapsahin@kocaeli.edu.tr
No: 114E283 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Yürürlükte
Matas (Müzeler Için Akıllı Takip Sistemi)
61 Doç. Dr.OLCAY MERT - Fen-Edebiyat Fakültesi / Kimya | olcay.mert@kocaeli.edu.tr
No: 113Z263 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Yürürlükte
Yeni Bor Bazlı Biyomalzemelerin Sentezleri, Formülasyonları Ve Teronostik Etkilerinin İncelenmesi
62 Yrd. Doç. Dr.ESRA CAN DOĞAN - Mühendislik Fakültesi / Çevre Mühendisliği | esracan@kocaeli.edu.tr
No: 113Y369 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Yürürlükte
Yoğun Su Tüketilen Endüstrilerde Bütünleşik İleri Oksidasyon/Membran Filtrasyon Sistemi İle Su Geri Kazanimi Ve Konsantre Yönetimi
63 Dr.AYLİN KANLI - Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri | aylin.kanli@kocaeli.edu.tr
No: 113S965 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Yürürlükte
Shsy-5y Hücre Hattında Fto (Fat Mass And Obesity?Associated) Mutasyonlarının Etkilerinin Proteomik Yaklaşımlar Kullanılarak Karakterizasyonu.
64 Yrd. Doç. Dr.MURAT TOPDAĞ - Rektörlük / Kök Hücre ve Gen Tedavileri A.U.M. | murat.topdağ@kocaeli.edu.tr
No: 113S871 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Deneysel Nazal Mukoza Hasarı Sonrası Kemik İliği Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücre Ve Nazal Mukoza Hücreleriyle Oluşturulan Hücre Tabakalarının Maksiller Sinüslere Aktarılmasının İyileştirici Etkilerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
65 Doç. Dr.MURAT KASAP - Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri | mkasap@kocaeli.edu.tr
No: 113S868 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Dört Farklı Kaynaktan İzole Edilmiş Mezenkimal Kök Hücrelerde Yeni Yüzey Membran Proteinlerinin Araştırılması, Tanımlanması Ve Biyomarker Olarak Kullanım Potansiyellerinin İncelenmesi
66 Prof. Dr.ERDAL KARAÖZ - Rektörlük / Kök Hücre ve Gen Tedavileri A.U.M. | ekaraoz@kocaeli.edu.tr
No: 113S402 - Tür: 1002 - Hızlı Destek | Sonuçlandı
Pankreatik Adacık Kaynaklı Kök Hücrelerin Apoptoza Yönlendirilmiş Beta Hücrelerine Koruyucu Etkisinin Araştırılması
67 Yrd. Doç. Dr.HAKAN KÖYLÜ - Teknoloji Fakültesi / Otomotiv Mühendisliği | hkoylu@kocaeli.edu.tr
No: 113M421 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Yürürlükte
Manyeto-Reolojik (Mr) Amortisörler İle Süspansiyon Sisteminin Abs Fren Sistemine Entegrasyonunun Tasarlanması Ve Test Edilmesi
68 Doç. Dr.MELAHAT BAYAR - Fen-Edebiyat Fakültesi / Fizik | melahat.bayar@kocaeli.edu.tr
No: 113F411 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Yürürlükte
Kiral Teoriler Kullanılarak Üç Hadron Sistemlerinin Araştırılması
69 Prof. Dr.HASAN OCAK - Mühendislik Fakültesi / Mekatronik Mühendisliği | hocak@kocaeli.edu.tr
No: 113E777 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
İç Mekanlarda Otonom Bir Şekilde Hareket Edebilen Bir Mobil Robotun Tasarım, Imalat Ve Kontrolü
70 Prof. Dr. Engin ÖZDEMİR - Teknoloji Fakültesi / Enerji Sistemleri Mühendisliği | EOZDEMİR@kocaeli.edu.tr
No: 113E143 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Fotovoltaik Kaynaktan Beslenen 3-Fazlı 4-Telli Akıllı Mikro Şebeke Yapısının Batarya Ve Ultra-Kapasitörden Oluşan Hibrit Enerji Depolama Sistemi Ile Geliştirilmesi
71 Dr. Bülent DOĞAN - Mühendislik Fakültesi / Jeoloji Mühendisliği | bulentd@kocaeli.edu.tr
No: 113Y303 - Tür: 1002 - Hızlı Destek | Sonuçlandı
Van Ili Ve Çevresindeki Aktif Fayların Geometrisinin, Deformasyon Biçimi Ve Kaynağının Belirlenerek, Bölgenin Sismotektonik Modelinin Oluşturulması
72 Doç. Dr. Güralp ÖZKOÇ - Mühendislik Fakültesi / Kimya Mühendisliği | guralp.ozkoc@kocaeli.edu.tr
No: 113M258 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Yeni Nesil Turbo Bağlantı Parçalarının Başarımını Arttıracak Poss Aşılı Silikon Kauçuk Reçetesi Geliştirilmesi
73 Doç. Dr. Taner YILMAZ - Mühendislik Fakültesi / Makine Mühendisliği | taner.yilmaz@kocaeli.edu.tr
No: 113M194 - Tür: 1002 - Hızlı Destek | Sonuçlandı
Cam Fiber Takviyeli Pa6 Kompozitlerin Kırılma Davranışı Ve Kırılma Tokluğunun EWF Ve J-İntegral Yöntemi İle İncelenmesi
74 Yrd. Doç. Dr. Banu İNAN - Eğitim Fakültesi / Yabancı Diller Bölümü | banu.inan@kocaeli.edu.tr
No: 113K318 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretildiği Sınıflarda Sınıf İçi İletişim Örüntüleri
75 Yrd. Doç. Dr. Sedat ATMACA - Teknik Eğitim Fakültesi / Elektronik Öğretmenliği | sedatatmaca@kocaeli.edu.tr
No: 113E317 - Tür: 1002 - Hızlı Destek | Sonuçlandı
Kablosuz Algılayıcı Ağlar İçin Yeni Bir Melez, Enerji Verimli Ortam Erişim Kontrol Protokolü Tasarımı, Modellenmesi ve Başarım Değerlendirmesi
76 Prof. Dr. Adnan KAVAK - Mühendislik Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği | akavak@kocaeli.edu.tr
No: 113E033 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Yerel Bulut Sunucu Tabanlı Etkin Bir Veri Saklama Ve İçerik Dağıtımı Yönetimi Sistemi
77 Yrd. Doç. Dr. Olcay MERT - Fen-Edebiyat Fakültesi / Kimya | olcay.mert@kocaeli.edu.tr
No: 112T865 - Tür: 3501 - Kariyer Programları | Sonuçlandı
İlaç Salım Sistemleri İçin Yeni Sübstitüye Glikolid-PEG Blok Kopolimerlerinin Sentezi ve Özellikleri
78 Yrd. Doç. Dr. Metin AYDIN - Mühendislik Fakültesi / Mekatronik Mühendisliği | metin.aydin@kocaeli.edu.tr
No: 112E262 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
İki Farklı - Klasik Ve Sürekli Mıknatıslı - Manyetik Yatak Tasarımı, Karşılaştırılması, Prototip Üretimi, Deneysel Doğrulaması Ve Kontrolü
79 Doç. Dr. Mehmet YILMAZ - Fen-Edebiyat Fakültesi / Kimya | mehmet.yilmaz@kocaeli.edu.tr
No: 112T884 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Dihidrofuro-Pirimido-Benzotiyazol Ve Dihidrofuro-Tiyazolo-Pirimidin Bileşiklerinin Sentezi Ve Antibakteriyal Aktivitelerinin İncelenmesi
80 Yrd. Doç. Dr. Ersoy ERİŞİR - Mühendislik Fakültesi / Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | eerisir@kocaeli.edu.tr
No: 212M008 - Tür: 1002 - Hızlı Destek | Sonuçlandı
Maden Endüstrisinde Kullanılabilir Yüksek Mukavemetli Dual Fazlı Çelik Geliştirilmesi
81 Doç. Dr. Aykan KARADEMİR - Mühendislik Fakültesi / Çevre Mühendisliği | aykan@kocaeli.edu.tr
No: 112Y226 - Tür: 1011 - Uluslararası Projeler | Sonuçlandı
Çevresel Kirliliğin Azaltılması için Risk Temelli Bir Yaklaşımla Kirlenmiş Alanların Değerlendirilmesi
82 Yrd. Doç. Dr. Seda ASLAN KILAVUZ - Mühendislik Fakültesi / Çevre Mühendisliği | sedaaslan@kocaeli.edu.tr
No: 112Y378 - Tür: 1002 - Hızlı Destek | Sonuçlandı
Doğu Karadeniz Bölgesi Aerosolünde Ölçülen elementlerin Kaynak Bölgelerinin İncelenmesi
83 Doç. Dr. Ersin KAYAHAN - Rektörlük / Lazer Teknolojileri A.U.M. | kayahan@kocaeli.edu.tr
No: 111T357 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Nano Gözenekli Silisyum İle Elektro-Optik Tabanli Multi-Parametrik Kimyasal Sensör Üretimi Ve İnsan Sağliğina Zararli Organik Bileşik Buharlarin Tespiti
84 Doç. Dr. Deniz ŞAHİN - Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri | sahindeniztr@yahoo.com@kocaeli.edu.tr
No: 111S530 - Tür: 1002 - Hızlı Destek | Sonuçlandı
Kortikal Displazi Oluşturulan WAG / Rij Sıçanlarda Epileptojenez ve Absans Epilepsi Özellikleri
85 Doç. Dr. Güralp ÖZKOÇ - Mühendislik Fakültesi / Kimya Mühendisliği | guralp.ozkoc@kocaeli.edu.tr
No: 111M514 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Plastikleştirilmiş Veya Plastikleştirilmemiş Poli(Laktik Asit)/Poss Nanokompozitlerinin Fiziksel Özellikleri Ve Izotermal Olmayan Kristalizasyon Davranışının Incelenmesi
86 Yrd. Doç. Dr. Serhat YILMAZ - Mühendislik Fakültesi / Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | serhaty@kocaeli.edu.tr
No: 111E294 - Tür: 1002 - Hızlı Destek | Sonuçlandı
Derinlik Ve Yön Kontrol Uygulamalari İçin Deney Platformu Tasarimi
87 Yrd. Doç. Dr. Elif Yeşim KÖSTEN - Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / Mimarlık | yozgen@kocaeli.edu.tr
No: 112M421 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Kocaeli- Gölcük- Değirmendere Beldesi Kentsel Afet Risk Yönetimine Dair Tehlike Analizinin Saptanması Projesi
88 Yrd. Doç. Dr. Ayşe AYTAÇ - Mühendislik Fakültesi / Kimya Mühendisliği | aaytac@kocaeli.edu.tr
No: 112M254 - Tür: 1002 - Hızlı Destek | Sonuçlandı
Geri Kazanılmış Pet/Pen Karışımlarının Özelliklerinin Farklı Zincir Uzatıcılar Kullanımı İle İyileştirilmesi
89 Yrd. Doç. Dr. Gökhan DURUKSU - Rektörlük / Kök Hücre ve Gen Tedavileri A.U.M. | gokhan.duruksu@kocaeli.edu.tr
No: 112S125 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Pankreatik Adacık Neogenezinden Sorumlu Genlerin (Mafa, Ngn3, Pax4) Öncül Kök Hücrelere Aktarılmasıyla Fonksiyonel İnsülin Üreten Hücrelerin Eldesi ve Doku Mühendisliği Yaklaşımı
90 Yrd. Doç. Dr. Seda ASLAN KILAVUZ - Mühendislik Fakültesi / Çevre Mühendisliği | sedaaslan@kocaeli.edu.tr
No: 112Y036 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Hava Kalitesine Yönelik, Kaynak Belirleme Çalışmaları ile Saptanabilen Kaynak Gruplarının Farklı Doğal Izleyiciler (Tracer) Kullanılarak Arttırılması
91 Doç. Dr. Ömer Faruk ÇELİK - Mühendislik Fakültesi / Jeoloji Mühendisliği | fcelik@kocaeli.edu.tr
No: 112Y123 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
İzmir-Ankara-Erzincan Kenet Zonu İçinde, Çamlıbel (Tokat) ve Kızıldağ (Sivas) Çevresinde Yüzeyleyen Ofiyolitik ve Metamorfik Toplulukların Petrojenezi
92 Prof. Dr. Erdal KARAÖZ - Rektörlük / Kök Hücre ve Gen Tedavileri A.U.M. | ekaraoz@kocaeli.edu.tr
No: 112S086 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Multiple Myeloma Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücrelerin ve Bu Hücrelerden Elde Edilen Uyarılmış Pluripotent Kök Hücrelerin Osteojenik Farklılaşma Potansiyelinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
93 Doç. Dr. Nalan TEKİN - Fen-Edebiyat Fakültesi / Kimya | nalan.tekin@kocaeli.edu.tr
No: 112T624 - Tür: 1002 - Hızlı Destek | Sonuçlandı
Kimyasal Olarak Fonksiyonlaştırılmış Çok Duvarlı Karbon Nanotüp / Poly(1-Vinil-1,2,4-Triazol) Kompozitlerinin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Dielektrik Özelliklerinin Araştırılması.
94 Prof. Dr. Ömer Feyzi GÜRER - Mühendislik Fakültesi / Jeoloji Mühendisliği | ofgurer@kocaeli.edu.tr
No: 111Y258 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Edremit Grabenini Oluşturan Fayların Kinematiği ve Batı Anadolu Gerilmeli Sistemi İçindeki Yeri
95 Doç. Dr. Güralp ÖZKOÇ - Mühendislik Fakültesi / Kimya Mühendisliği | guralp.ozkoc@kocaeli.edu.tr
No: 111M822 - Tür: 1002 - Hızlı Destek | Sonuçlandı
Modifiye Edilmiş Yerli Halloysit Nanotüpler Ile Takviye Edilmiş Poli(Laktik Asit) Nanokompozitlerin Üretimi Ve Karakterizasyonu
96 Yrd. Doç. Dr. Ayla EKER SARIBOYACI - Rektörlük / Kök Hücre ve Gen Tedavileri A.U.M. | ayla.eker@kocaeli.edu.tr
No: 111S296 - Tür: 1002 - Hızlı Destek | Sonuçlandı
Pankreatik Adacık Mikroçevresinde Kültüre Edilen Fare Embriyonik Kök Hücrelerin İnsülin Üreten Hücrelere Farklılaşma Potansiyeli
97 Yrd. Doç. Dr. Bağdagül KARAAĞAÇ - Mühendislik Fakültesi / Kimya Mühendisliği | bkaraagac@kocaeli.edu.tr
No: 111M468 - Tür: 1002 - Hızlı Destek | Sonuçlandı
Pla/Silikon Kauçuk Harmanlarinin Mekanik Ve Isil Özellikleri
98 Yrd. Doç. Dr. Gökhan DURUKSU - Rektörlük / Kök Hücre ve Gen Tedavileri A.U.M. | gokhan.duruksu@kocaeli.edu.tr
No: 111M443 - Tür: 1002 - Hızlı Destek | Sonuçlandı
Sürekli Kültür Sisteminde Kolajen Kaplanmış Mikro-Taşıyıcılar Üzerine İmmobilize Edilmiş Mezenkimal Kök Hücrelerde Rekombinant Tirozin Hidroksilaz Enziminin Ekspresyonu
99 Doç. Dr. Ahmet Necati ÖZSEZEN - Teknik Eğitim Fakültesi / Makina Eğitimi Bölümü | nozsezen@kocaeli.edu.tr
No: 111M180 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Direkt Püskürtmeli Bir Hcci Motorda, Püskürtme Parametrelerinin Ve Alkol - Benzin Karışımlarının Yanma Ve Emisyon Karakteristikleri Üzerindeki Etkilerinin Deneysel ve Teorik Olarak İncelenmesi
100 Prof. Dr. Erdal KARAÖZ - Rektörlük / Kök Hücre ve Gen Tedavileri A.U.M. | ekaraoz@kocaeli.edu.tr
No: 111S248 - Tür: 1002 - Hızlı Destek | Sonuçlandı
İnsan Miyoblast ve Mezenkimal Kök Hücre Yüklenmiş Aselüler Çizgili Kas Kaynaklı Doğal Ve Yari-Yapay İskelelerin Çizgili Kas Dokusu Oluşturma Potansiyeli
101 Yrd. Doç. Dr. Halime KENAR - Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Kök Hücre ve Gen Tedavileri A.U.M. | halime.kenar@kocaeli.edu.tr
No: 111T368 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Nano/Mikrofibröz Polimerik Taşıyıcılar Üzerinde Damar Ağına Sahip Kök Hücre Temelli Kalp Kası Grefti Geliştirilmesi
102 Dr. Deniz GERÇEK - Mühendislik Fakültesi / Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | deniz.gercek@kocaeli.edu.tr
No: 111E052 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Hiperspektral Görüntülerde Piksel Altı Yaklaşımlarla Sınıflandırma Başarımının Artırılması
103 Yrd. Doç. Dr. Metin AYDIN - Mühendislik Fakültesi / Mekatronik Mühendisliği | metin.aydin@kocaeli.edu.tr
No: 111E072 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Dahili Mıknatıslı Servomotor Tasarımı, Optimizasyonu, Prototip Üretimi, Kontrolü Ve Deneysel Doğrulaması
104 Prof. Dr. Ercan ALDANMAZ - Mühendislik Fakültesi / Jeoloji Mühendisliği | ercana@kocaeli.edu.tr
No: 111Y153 - Tür: 1002 - Hızlı Destek | Sonuçlandı
Kb Türkiye Alkali Volkanik Alanından Manto Ksenolitlerinin Os Izotop Ve Yüksekçe Siderofil Element (Hse) Sistematikleri: Kıtasal Ortamlarda Litosferik Manto Türevli Ergiyik Oluşumu Ile Ilişkili Petrolojik Proseslerin Modellenmesi
105 Prof. Dr. Dilek URAL - Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri | dilekural@kocaeli.edu.tr
No: 110M760 - Tür: | Sonuçlandı
Atımlı Lazerle İşlenen Yüzeylerin İnsan Umblikal Ven Endotel Hücreleri (HUVEC) Ve Düz Kas Hücreleri (HUVSMS) Üzerindeki Uzun Dönem Etkilerinin Mikroarray ve 2D Temelli Proteomiks Teknikler İle İncelenmesi
106 Doç. Dr. İrfan YOLCUBAL - Mühendislik Fakültesi / Jeoloji Mühendisliği | yolcubal@kocaeli.edu.tr
No: 110Y235 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Artvin İli Polimetalik Maden Sahaları Örneğinde Asit Maden Drenajı Oluşumunu ve Çevresel Etkilerini Kontrol Eden Jeokimyasal Prosesler
107 Doç. Dr. Murat KASAP - Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri | mkasap@kocaeli.edu.tr
No: 110S387 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Serumda bulunan Parkin proteininin izolasyonu, karakterizasyonu ve erken-başlayan parkinson hastalığı ile ilişkisinin incelenmesi
108 Doç. Dr. Gonca ÇAKIR - Mühendislik Fakültesi / Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | gonca@kocaeli.edu.tr
No: 110E265 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Ultra-Geniş Bantlı (UGB) Radar Kesit Alanı Azaltılmış Mikroşerit Anten Tasarımı
109 Yrd. Doç. Dr. Ertan PEKŞEN - Mühendislik Fakültesi / Jeofizik Mühendisliği | ertanpeksen@kocaeli.edu.tr
No: 110Y354 - Tür: 1002 - Hızlı Destek | Sonuçlandı
Düşey Elektrik Sondaji Ve Manyetotellürik Verilerinin Parçacik Sürü Optimizasyonu İle Yorumlanmasi
110 Yrd. Doç. Dr. Ayla EKER SARIBOYACI - Rektörlük / Kök Hücre ve Gen Tedavileri A.U.M. | ayla.eker@kocaeli.edu.tr
No: 109S343 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Sıçan Adacık-Kökenli Mezenkimal Kök Hücrelerin Karakterizasyonu Ve İmmunbaskılayıcı Özelliklerinin Araştırılması
111 Doç. Dr. Recep Taygun GÜRAY - Fen-Edebiyat Fakültesi / Fizik | tguray@kocaeli.edu.tr
No: 109T585 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Massive Stars as Agents of Chemical Evolution
112 Yrd. Doç. Dr. Berna UNUTMAZ - Mühendislik Fakültesi / İnşaat Mühendisliği | berna.unutmaz@kocaeli.edu.tr
No: 110M787 - Tür: 1002 - Hızlı Destek | Sonuçlandı
Temel Zeminlerinde Sıvılaşma Potansiyelinin İki Boyutlu Sayısal Analizlerle Değerlendirilmesi
113 Prof. Dr. Tamer SINMAZÇELİK - Mühendislik Fakültesi / Makine Mühendisliği | tamersc@kocaeli.edu.tr
No: 110M064 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Farklı Büyüklüklere Sahip Aşındırıcı Partikül Karışımlarının Sünek, Yarı-Sünek Ve Gevrek Malzemelerin Katı Partikül Erozyonu Davranışlarına Etkileri
114 Yrd. Doç. Dr. Taner YILMAZ - Fen Bilimleri Enstitüsü / | taner.yilmaz@kocaeli.edu.tr
No: 110M025 - Tür: 1002 - Hızlı Destek | Sonuçlandı
Farkli Dolgu Maddeleri İle Takviye Edilmiş Abs/Pa-6 Polimer Karişimlarinin Erosif Aşinma Davranişinin İncelenmesi
115 Yrd. Doç. Dr. Burcu AKÇAY ALDANMAZ - Mühendislik Fakültesi / İnşaat Mühendisliği | burcu.akcay@kocaeli.edu.tr
No: 110R008 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Metakaolin İçeren Çimentolu Malzemenin İçyapı Özellikleri, Erken Yaş Davranışı ve Kırılma Parametrelerinin İncelenmesi
116 Prof. Dr. Elşen VELİ - Fen-Edebiyat Fakültesi / Fizik | elsen@kocaeli.edu.tr
No: 110T284 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Sonlu Sıcaklık ve Yoğunluklarda Hadron Parametrelerine Ortam Etkilerinin İncelenmesi
117 Yrd. Doç. Dr. Nurcan KAPUCU - Mühendislik Fakültesi / Kimya Mühendisliği | nurcan.kapucu@kocaeli.edu.tr
No: 109M466 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Biyodizel Yakıt ve Biyoyağlayıcıların Yenilenebilir Kaynaklardan Lipaz Katalizli Üretimi
118 Doç. Dr. Ersin KAYAHAN - Rektörlük / Lazer Teknolojileri A.U.M. | kayahan@kocaeli.edu.tr
No: 209T123 - Tür: 1002 - Hızlı Destek | Sonuçlandı
Hareketli Yüzeylerde Yüzey Pürüzlüğünün Optik Yöntemle ( Non-Kontak ) Belirlenmesi
119 Prof. Dr. Feriha ERFAN KUYUMCU - Mühendislik Fakültesi / Elektrik Mühendislik | erfan@kocaeli.edu.tr
No: 109E299 - Tür: 1002 - Hızlı Destek | Sonuçlandı
E-Çekirdek Çapraz Akı Makinasının Gözlemci Tabanlı Sensörsüz Kontrolü
120 Doç. Dr. Ali TANGEL - Mühendislik Fakültesi / Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | atangel@kocaeli.edu.tr
No: 109E295 - Tür: 1002 - Hızlı Destek | Sonuçlandı
FPGA Tabanlı Çok Fonksiyonlu Ultrasonik Temizleme Makinesi Tasarımı ve Prototip Üretimi
121 Yrd. Doç. Dr. Saadet KAYIRAN BEYAZ - Fen-Edebiyat Fakültesi / Kimya | saadetkayiran@kocaeli.edu.tr
No: 109T619 - Tür: 1002 - Hızlı Destek | Sonuçlandı
Metan Kraking Yöntemiyle Hidrojen Üretimi Için Gözenekli Materyaller Ve Karbon Nanotüp Destekli Katalizör Geliştirilmesi
122 Yrd. Doç. Dr. Timur CANEL - Fen-Edebiyat Fakültesi / Fizik | tcanel@kocaeli.edu.tr
No: 109T272 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
LIBS Tekniğini Uv-Vis Spektrometre İle Geliştirerek, Otomotiv Sektöründe Kullanılan Galvaniz Kaplı Saç Levhaların Boya Öncesi ve Sonrası Kaplama Kalınlığının Ölçülmesi ve Yüksek Çözünürlüklü Nitel Ve Nicel Analizi
123 Prof. Dr. Adnan KAVAK - Mühendislik Fakültesi / Kablosuz Haberleşme ve Bilişim Sistemleri A.B. | akavak@kocaeli.edu.tr
No: 109E138 - Tür: 1002 - Hızlı Destek | Sonuçlandı
Kablosuz Algılayıcı Ağlarda Akıllı Anten Kullanan Sektörel Tarama Tabanlı Konum Tahmini: OPNET ile Simülasyon Çalışması
124 Doç. Dr. Sema Aşkın KEÇELİ ÖZCAN - Tıp Fakültesi / Tıp Fakültesi | sema.ozcan@kocaeli.edu.tr
No: 109S272 - Tür: 1002 - Hızlı Destek | Sonuçlandı
Antifungal Tedavide Kullanılan Caspofungin Ve Vorikonazol'Ün Antibiyotiklerle Olan Etkileşiminin Invaziv Kandidiyaz Fare Modelinde Araştırılması
125 Doç. Dr. Güralp ÖZKOÇ - Mühendislik Fakültesi / Kimya Mühendisliği | guralp.ozkoc@kocaeli.edu.tr
No: 109M209 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Poli(Laktik Asit)/Poliolefinik Termoplastik Elastomer Karişimlarindan Biyobozunur Film Üretimi Ve Karakterizasyonu
126 Doç. Dr. Füsun TÜLEK - Fen-Edebiyat Fakültesi / Arkeoloji | fusuntulek@kocaeli.edu.tr
No: 109K025 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Antik Deli Halil Yerleşiminin Kurulumu Ve Gelişimi Üzerinde Doğal Olaylarin Etkisi
127 Prof. Dr. Nilgün FIĞLALI - Mühendislik Fakültesi / Endüstri Mühendisliği | figlalin@kocaeli.edu.tr
No: 109M141 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Fiziksel Ağırlıklı Çalışmaların Kas-İskelet Sistemi Üzerindeki Etkilerinin Analizi ve Değerlendirmesine Yönelik OWAS Tabanlı bir Yazılım Geliştirme Projesi
128 Prof. Dr. Veli DENİZ - Mühendislik Fakültesi / Kimya Mühendisliği | vdeniz@kocaeli.edu.tr
No: 109M326 - Tür: 1002 - Hızlı Destek | Sonuçlandı
Lastik Karişimlarinin Çaprazbağlanma Kinetiği Ve Isil Özellikleri
129 Prof. Dr. Hasan AKBULUT - İletişim Fakültesi / Radyo, Sinema ve Televizyon | hasan.akbulut@kocaeli.edu.tr
No: 109K034 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Katılımcı Yurttaşlığın Bir Aracı Olarak Medya Okuryazarlığı: Kocaeli?Nde Yurttaşlık Kavrayışı Açısından Kadınların Televizyon İzleme Pratikleri Üzerine Bir Araştırma Ve Eleştirel Medya Okuryazarlığı Eğitini Üzerine Öneriler
130 Prof. Dr. M. Haluk VAHABOĞLU - Tıp Fakültesi / Tıp Fakültesi | hvahaboglu@kocaeli.edu.tr
No: 109S124 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Ülkemizde Farklı Coğrafi Bölgelerde Bulunan III Basamak Hastanelerin Yoğun Bakım Ünitelerinden Enfeksiyon Etkeni Olarak Izole Edilmiş Acinetobacter Baumannii Izolatlarının Moleküler Epidemiyolojik Olarak Tiplendirilmesi ve Yaygın Epidemik Klonların MIst Tiplerinin Belirlenmesi
131 Doç. Dr. İlhan TARKUN - Tıp Fakültesi / Tıp Fakültesi | ilhant@kocaeli.edu.tr
No: 108S415 - Tür: 1002 - Hızlı Destek | Sonuçlandı
Papiller Tiroid Kanserinde Genomik Analizler
132 Prof. Dr. Fatma KANDEMİRLİ - Fen-Edebiyat Fakültesi / Kimya | fkandemi@kocaeli.edu.tr
No: 108T974 - Tür: 1002 - Hızlı Destek | Sonuçlandı
1h-Indol-2,3-Dion-3-(N-Alkiltiyosemikarbazon) Türevlerinin Metal Komplekslerinin Sentezi, Teorik Ir ve Uv Çalışması ile Kuantum Kimyasal İncelenmesi
133 Prof. Dr. Erdal KARAÖZ - Rektörlük / Kök Hücre ve Gen Tedavileri A.U.M. | ekaraoz@kocaeli.edu.tr
No: 108S404 - Tür: 1002 - Hızlı Destek | Sonuçlandı
İnsan Diş Pulpası Kökenli Mezenkimal Kök Hücrelerin Karekterizasyonu ve İn Vitro Farklılaşma Sürecinde Organel Düzeyindeki Değişikliklerin Immunofloresans Yöntemlerle İncelenmesi
134 Dr. H.Pınar ÇETİNALP DEMİRCAN - Tıp Fakültesi / Tıp Fakültesi | pinar.cetinalp@kocaeli.edu.tr
No: 108S291 - Tür: 3501 - Kariyer Programları | Sonuçlandı
İnsan Dental Pulpa Kökenli Mezenkimal Kök Hücrelerin İmmunosupressif Özelliklerinin İnvitro Koşullarda İncelenmesi
135 Yrd. Doç. Dr. Ayşe KARSON - Tıp Fakültesi / Tıp Fakültesi | ayse.karson@kocaeli.edu.tr
No: 108S196 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Genetik Absans Epilepsili Wag/Rij Sıçanlarda Epileptogenez Sürecinin, Absans ve Limbik Epilepsi Örneklerinde, Bölgesel ve Moleküler Düzeyde Proteomiks Yöntemi ile Araştırması
136 Prof. Dr. Ahmet Tamer AKER - Tıp Fakültesi / Tıp Fakültesi | ataker@kocaeli.edu.tr
No: 107K538 - Tür: 1011 - Uluslararası Projeler | Sonuçlandı
Afetlere Yönelik Psikososyal Hizmetler Alanında Kapasite Geliştirme Amaçlı Türkiye Pakistan İşbirliği Projesi
137 Prof. Dr. Ömer Feyzi GÜRER - Mühendislik Fakültesi / Jeoloji Mühendisliği | ofgurer@kocaeli.edu.tr
No: 108Y277 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Muğla-Yatağan Havzası ve Çevresinin Neotektonik İncelemesi
138 Prof. Dr. Sami ARSOY - Mühendislik Fakültesi / İnşaat Mühendisliği | sarsoy@kocaeli.edu.tr
No: 108M297 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Kazık Hasarlarının İnovatif Yaklaşımla Hızlı Belirlenmesi
139 Doç. Dr. Nalan GÜRAY - Fen-Edebiyat Fakültesi / Fizik | nozkan@kocaeli.edu.tr
No: 108T508 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
P-Prosesle Ilgili A>112 Izotopların Yüklü Parçacık Yakalama Reaksiyon Tesir Kesitlerinin Ölçümleri
140 Prof. Dr. Ercan ALDANMAZ - Mühendislik Fakültesi / Jeoloji Mühendisliği | ercana@kocaeli.edu.tr
No: 108Y202 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Plaka Içi Magmaların Manto Kaynaklarında Eski Plaka Dalımının Radyojenik Izleri: Batı Türkiye, Geç Miyosen-Kuaterner Alkali Primitif Bazaltların Siderofil Element Ve Re-Os Izotop Sistematiklerinin İncelenmesi
141 Doç. Dr. Engin ÖZDEMİR - Teknik Eğitim Fakültesi / Elektrik | eozdemir@kocaeli.edu.tr
No: 108E083 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
3-Fazli 4-Telli Sistemlerde Güç Kalitesi Düzeltimi İçin Birleşik Seri-Paralel Aktif Filtre Sisteminin Tasarimi Denetimi Ve Gerçekleştirilmesi
142 Yrd. Doç. Dr. Mehmet YILMAZ - Fen-Edebiyat Fakültesi / Kimya | mehmet.yilmaz@kocaeli.edu.tr
No: 108T305 - Tür: 1002 - Hızlı Destek | Sonuçlandı
3-oksopropannitrillerin Seryum(iv) Amonyum Nitrat Aracılığıyla Konjuge Alkenlerle Radikalik Halkalaşma Reaksiyonları
143 Doç. Dr. Ömer YILDIZ - Mühendislik Fakültesi / Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | oyildiz@kocaeli.edu.tr
No: 108M124 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Laastik Sanayinde Çeşitli Amaçlarla Kullanılan Nanokristalin ZnO Tozların Yarı Kimyasal Yöntemlerle Üretimi
144 Doç. Dr. Sevil VELİ - Mühendislik Fakültesi / Çevre Mühendisliği | sevilv@kocaeli.edu.tr
No: 106Y151 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Evsel, Tehlikeli ve Endüstriyel Katı Atık Sızıntı Sularının Elektrokimyasal Yöntemler ile Arıtılabilirliğinin İncelenmesi
145 Pof. Dr. Elşen VELİ - Fen-Edebiyat Fakültesi / Fizik | elsen@kocaeli.edu.tr
No: 108B020 - Tür: 4002 - Bilim Kampları / Okulları | Sonuçlandı
Fiziksel Olayların Eğlenceli ve Görsel Sunumu
146 Prof. Dr. Ufuk YILDIZ - Fen-Edebiyat Fakültesi / Kimya | uyildiz@kocaeli.edu.tr
No: 108T282 - Tür: 1002 - Hızlı Destek | Sonuçlandı
Atık Sulardan Ağır Metal İyonlarının Uzaklaştırılması Ve Geri Kazanılması
147 Prof. Dr. Murat HOŞÖZ - Teknik Eğitim Fakültesi / Makine | mhosoz@kocaeli.edu.tr
No: 108M132 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Dizel Motor Tahrikli R134a Soğutucu Akışkanlı Otomobil Isı Pompasının Çeşitli Isı Kaynakları için Deneysel Performans Analizi
148 Yrd. Doç. Dr. Metin AYDIN - Mühendislik Fakültesi / Mekatronik | metin.aydin@kocaeli.edu.tr
No: 108E051 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Eksenel Akılı Sürekli Mıknatıslı Motorlarda Minimum Vuruntu Momenti için Optimum Rotor Yapısının Belirlenmesi ve Vuruntu Momentinin Deneysel Olarak Doğrulanması
149 Doç. Dr. Hakan SAVLI - Tıp Fakültesi / Tıp Fakültesi | hakansavli@kocaeli.edu.tr
No: 107S131 - Tür: 1011 - Uluslararası Projeler | Sonuçlandı
İyonizasyonlu Radyasyona Maruz Kalmış Lösemilerin Sitomorfolojik, İmmunokimyasal ve Moleküler Biyolojik Özellikleri
150 Doç. Dr. Serdar FİLİZ - Tıp Fakültesi / Tıp Fakültesi | serdarfiliz@kocaeli.edu.tr
No: 107S444 - Tür: 1002 - Hızlı Destek | Sonuçlandı
Kontrollü Ovaryen Stimulasyon Uygulanmış Sıçanlarda Sildenafil Sitratın Endometriyum Reseptivitesinde Rol Oynayan Faktörlere Etkisi
151 Yrd. Doç. Dr. Halim Aytekin ERGÜL - Fen-Edebiyat Fakültesi / Biyoloji | halim.ergul@kocaeli.edu.tr
No: 107Y261 - Tür: 3501 - Kariyer Programları | Sonuçlandı
İzmit Körfezi Sediment Ve Biyota Örneklerinde Çevresel Kirleticilerin Belirlenmesi, İzlenmesi Ve Alıcı Ortam Kaynak Belirleme Modelinin Uygulanması
152 Prof. Dr. Aynur KARADENİZLİ - Tıp Fakültesi / Tıp Fakültesi | aynurk@kocaeli.edu.tr
No: 107G255 - Tür: 1007 - Kamu Projeleri | Sonuçlandı
Francisella Tularensis (Tularemi) Tanısında Kullanılmak Üzere Kantitatif PCR Kiti Geliştirilmesi
153 Prof. Dr. Yunus Emre ERDEMLİ - Teknik Eğitim Fakültesi / Elektronik Öğretmenliği | yunusee@kocaeli.edu.tr
No: 107E198 - Tür: 3501 - Kariyer Programları | Sonuçlandı
Elektronik Anahtarlamalı Çok Fonksiyonlu Anten Paneli (EAÇAP) Tasarımı Ve Üretimi
154 Doç. Dr. Yasin KİŞİOĞLU - Teknik Eğitim Fakültesi / Makine | ykisioglu@kocaeli.edu.tr
No: 107M327 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
İnsan Omurgasının ve Diz Ekleminin Bilgisayarlı Tomografi Görüntüleri Kullanılarak 3 Boyutlu Katı Modellemesi, Analizi ve Ameliyatla Düzeltmelere Öncülük Etmek
155 Doç. Dr. Elif KAÇAR - Fen-Edebiyat Fakültesi / Fizik | elifk@kocaeli.edu.tr
No: 107T566 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Nanosaniye Lazer Kullanılarak Malzemelerin Mikro Ölçekte İşlenmesi
156 Doç. Dr. Oğuzhan URHAN - Mühendislik Fakültesi / Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | urhano@kocaeli.edu.tr
No: 107E155 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
En Uygun Süzgeçleme Temelli Çoklu Tanımlamalı Kodlama
157 Prof. Dr. Erdal KARAÖZ - Rektörlük / Kök Hücre ve Gen Tedavileri A.U.M. | ekaraoz@kocaeli.edu.tr
No: 107S276 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Kemik İliği Kökenli Mezenkimal Kök Hücrelerinin Sıçan Pankreas Adacıkları ile Ko - Kültürünün İnsülin Üreten Hücrelere Farklılaşma Potansiyeline Etkisi
158 Doç. Dr. Nesrin EKİNCİ MACHIN - Mühendislik Fakültesi / Kimya Mühendisliği | nesrin@kocaeli.edu.tr
No: 106M232 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Alev Hidrolizi Yöntemiyle Nano Büyüklükte Malzeme Sentezi, Karakterizasyonu ve Katalitik Yanma Uygulamaları İçin Performans Testleri
159 Prof. Dr. Zafer BİNGÜL - Mühendislik Fakültesi / Mekatronik Mühendisliği | zaferb@kocaeli.edu.tr
No: 107M148 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Yüksek Hassasiyetli 6 Serbestlik Dereceli Paralel Robot Uygulaması
160 Prof. Dr. Sarp ERTÜRK - Mühendislik Fakültesi / Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | sertur@kocaeli.edu.tr
No: 107E011 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
HiperSpektral Sınıflandırma, Bölütleme ve Tanıma (HISSET)
161 Prof. Dr. Halil İbrahim SARAÇ - Mühendislik Fakültesi / Makine Mühendisliği | sarac@kocaeli.edu.tr
No: 107G022 - Tür: 1007 - Kamu Projeleri | Sonuçlandı
Bitkisel ve Hayvansal Atıklardan Biyogaz Üretimi ve Entegre Enerji Üretim Sisteminde Kullanımı (BİYOGAZ)
162 Doç. Dr. Ömer Faruk ÇELİK - Mühendislik Fakültesi / Jeoloji Mühendisliği | fcelik@kocaeli.edu.tr
No: 106Y222 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Orta Anadolu Kristalin Masifi Ve Pontid Kuşağı Arasındaki Ofiyolitik Kayaçların Jeokimyasal, Jeokronolojik Ve Petrolojik Özellikleri
163 Yrd. Doç. Dr. Saadet KAYIRAN BEYAZ - Fen-Edebiyat Fakültesi / Kimya | saadetkayiran@kocaeli.edu.tr
No: 106T502 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Karbon Nanomalzemelerin CVD Yöntemiyle Eldesi İçin CVD Reaktörünün Kurulması: Yakıt Pilleri İçin Katalizör Geliştirme, Hidrojen Depolama ve Nanoteknolojik Uygulamalar İçin Nanotüplerin Saflandırılması
164 Doç. Dr. Nalan TEKİN - Fen-Edebiyat Fakültesi / Kimya | nalan.tekin@kocaeli.edu.tr
No: 106T497 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Hidrojen Depolama Ve Nanoteknolojik Uygulamalar İçin Tek Ve Çok Duvarlı Karbon Nanotüplerin Eldesi Ve Polimerler Kullanılarak Fonksiyonlaştırılmasıyla Reaktifliklerin Arttırılması
165 Yrd. Doç. Dr. Fevzi UÇKAN - Fen-Edebiyat Fakültesi / Biyoloji | fevzi.uckan@kocaeli.edu.tr
No: 106T255 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Endoparazitoit Pimpla Turionellae Zehirinin ve Parazitlenmenin Konak Hemolenf Proteinleri, Serbest Aminoasitleri ve Hemositlerine Etkileri
166 Doç. Dr. H. Metin ERTUNÇ - Mühendislik Fakültesi / Mekatronik Mühendisliği | hmertunc@kocaeli.edu.tr
No: 106M280 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Rulman Arızalarının Gerçek Zamanda Analizi ve Arıza Kaynaklarının Tespit Edilmesi
167 Prof. Dr. Sami ARSOY - Mühendislik Fakültesi / İnşaat Mühendisliği | sarsoy@kocaeli.edu.tr
No: 106M231 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
İleri Teknoloji İle Zemin Su Muhtevasının Belirlenmesinin Geoteknik Mühendisliğine Getireceği İnovasyonların İrdelenmesi
168 Doç. Dr. Nezahat BOZ - Mühendislik Fakültesi / Kimya Mühendisliği | nezahatboz@kocaeli.edu.tr
No: 106M041 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Atık Yemeklik Yağların ve Bitkisel Yağların Transesterifikasyon Reaksiyon İçin Uygun Katalizör Tasarımı ve Kinetik Çalışmalar
169 Doç. Dr. Nesrin EKİNCİ MACHIN - Mühendislik Fakültesi / Kimya Mühendisliği | nesrin@kocaeli.edu.tr
No: 106G039 - Tür: 1007 - Kamu Projeleri | Sonuçlandı
Yakıt Pilli Mikro Kojenerasyon Sistemi
170 Doç. Dr. Ayşen BASA ARSOY - Mühendislik Fakültesi / Elektrik Mühendislik | aba@kocaeli.edu.tr
No: 105E105 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Dağıtılmış Elektrik Üretim Sistemlerinde Kontrol, Koruma, Güvenilirlik ve Kalite Fonksiyonlarının İncelenmesi
171 Yrd. Doç. Dr. Şenol ŞAHİN - Mühendislik Fakültesi / Makine Mühendisliği | sensah@kocaeli.edu.tr
No: 105M220 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Mineral Dolgu Maddeleri İle Poliolefin Boruların Kısa ve Uzun Süreli İç Basınç Performans Özelliklerinin Optimizasyonu
172 Prof. Dr. Şadi KARAGÖZ - Mühendislik Fakültesi / Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | karagoez@kocaeli.edu.tr
No: 105M343 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Bor Alaşımlama İle Takım Çeliği Geliştirilmesi, Döküm ve Toz Metalurjik Takımı İle Kalıp Çeliklerinde Uygulama
173 Prof. Dr. A. Nilgün AKIN - Mühendislik Fakültesi / Kimya Mühendisliği | akinn@kocaeli.edu.tr
No: 105M350 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Sodyum Borhidrürden Hidrojen Eldesi İçin katı Katalizör tasarımı ve Geliştirilmesi
174 Prof. Dr. Mustafa ÇANAKCI - Teknik Eğitim Fakültesi / Makine | canakci@kocaeli.edu.tr
No: 104M372 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Alternatif Bir Yakıt Olan Biyo Dizel'in Yanma Karakteristiklerinin NOx Oluşumuna Etkisinin İncelenmesi
175 Prof. Dr. Elşen VELİ - Fen-Edebiyat Fakültesi / Fizik | elsen@kocaeli.edu.tr
No: 105T131 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Kuark-Gluon Plazma Ortamında Hadron Üretimi ve Hadron Bozunumlarının İncelenmesi
176 Prof. Dr. Selçuk TOKEL - Mühendislik Fakültesi / Jeoloji Mühendisliği | stokel@kocaeli.edu.tr
No: 105Y092 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Neojen Borat Yataklarının Toprak Jeokimyası ile Prospeksiyonu, Hedef Saptamada Yöntem Geliştirme
177 Prof. Dr. Ömer Feyzi GÜRER - Mühendislik Fakültesi / Jeoloji Mühendisliği | ofgurer@kocaeli.edu.tr
No: 105Y059 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Ortaklar- Germencik Yöresinin Neotektonik İncelemesi
178 Prof. Dr. Şerif BARIŞ - Mühendislik Fakültesi / Jeofizik Mühendisliği | sbaris@kocaeli.edu.tr
No: 104Y325 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Kuzey Anadolu Fay Sistemi, Geyve-Gemlik Arasındaki Bölgenin Tektonik Geometrisinin 3-Boyutlu Derinlik Hız Yapısının Jeolojik ve Jeofizik Yöntemlerle Belirlenmesi
179 Doç. Dr. Ertan DURMUŞOĞLU - Mühendislik Fakültesi / Çevre Mühendisliği | ertan@kocaeli.edu.tr
No: 104Y378 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Katı Atık Depolama Gazındaki Organik Bileşiklerin Belirlenmesi ve Sağlık Risklerinin Değerlendirilmesi
180 Doç. Dr. Fatma BUDAK - Tıp Fakültesi / Tıp Fakültesi | fatmabudak@kocaeli.edu.tr
No: 104S337 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Yoğun bakım ünitelerinden izole edilmiş olan Pseudomonas aeroginosa suşlarında beta-laktam antibiyotik direnci ile ilişkili integronların tanımlanması
181 Doç. Dr. Aykan KARADEMİR - Mühendislik Fakültesi / Çevre Mühendisliği | aykan@kocaeli.edu.tr
No: 104O121 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Gıda Ürünlerinde PCDD/F Konsantrasyonlarının Belirlenmesi ve Risk Analizi
182 Prof. Dr. Ercan ALDANMAZ - Mühendislik Fakültesi / Jeoloji Mühendisliği | ercana@kocaeli.edu.tr
No: 104Y171 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Supra-Subduction Zonlarda (SSZ), Manto Ergimesi ve Ergiyik-Katı Etkileşimi Proseslerinin Platinyum  Grubu Elementler (PGE) ve Re-Os İzotopları Kullanılarak Modellenmesi: Batı Türkiye Ofiyolit Komplekslerinden Örnekler 
183 Doç. Dr. İrfan YOLCUBAL - Mühendislik Fakültesi / Jeoloji Mühendisliği | yolcubal@kocaeli.edu.tr
No: 104Y063 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Karst Akifer Ortamlarında DNAPL Kirliliğinin Temizlenmesi: Potasyum Permangatlı Yerinde Kimyasal Oksidasyon Teknolojisinin Performansı
184 Öğr. Gör. Suzan PASVANOĞLU - Mühendislik Fakültesi / Jeoloji Mühendisliği | suzan@kocaeli.edu.tr
No: 104Y167 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Terme (Kırşehir) ve Kozaklı (Nevşehir) Sıcak ve Mineralli Sularının Karşılaştırmalı İncelenmesi
185 Doç. Dr. Nilüfer DURMAZ HİLMİOĞLU - Mühendislik Fakültesi / Kimya Mühendisliği | niluferh@kocaeli.edu.tr
No: 104M211 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Azeotropik Karışımların Pervaporasyonla Ayrılmasında Dolgulu Membranların Pervaporasyon Performansına Etkilerinin İncelenmesi
186 Doç. Dr. Murat KASAP - Tıp Fakültesi / Tıp Fakültesi | mkasap@kocaeli.edu.tr
No: 104S217 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Parkin Genlerinin İnsan Hücrelerinde Kontrollü Ekspresyonunun Hücreler ve Organeller Üzerindeki Etkisi
187 Prof. Dr. Arif DEMİR - Fen-Edebiyat Fakültesi / Fizik | arifd@kocaeli.edu.tr
No: 104T158 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
X-Işını ile Kızılötesi Bölgesi Arasında Yayılan Elektromanyetik Spektrumların Kaydedilmesine Yönelik Spektrometrelerin Tasarımı ve Gerçeklenmesi
© Kocaeli Üniversitesi, Bütün hakları saklıdır.
Kullanıcı Girişi
BAP Koordinasyon Birimi
Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü Umuttepe Yerleşkesi 41380, Kocaeli
E-posta: bilimselarastirma@kocaeli.edu.tr
Belgegeçer: +90 (262) 303 11 23