Kocaeli Üniversitesi
BAP Koordinasyon Birimi
 

İstatistik > BAP Birimi > TÜBİTAK Projeleri

Aşağıda Birimlere göre raporlama mevcuttur. Burada BAP Koordinasyon Birimi tarafından yürütülen TÜBİTAK Projeleri bilgileri raporlanmıştır.
Sadece Fakülte/YO/MYO/MERKEZ veya Sadece Bölümü seçerek istatistik çıkarabilirsiniz.

Proje Listesi

SıraBilgi
1 Doç. Dr. Ayşe AYTAÇ - Mühendislik Fakültesi / Kimya Mühendisliği | aaytac@kocaeli.edu.tr
No: 213M396 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Plastikleştirilmiş Poli Laktik Asit İn Alev Dayaniminin Fosfor Bazli Katki Maddeleri İle Geliştirilmesi
2 Arş.Gör. Mehlika KOCABAŞ - Mühendislik Fakültesi / Endüstri Mühendisliği | mehlikakocabas@kocaeli.edu.tr
No: 4160016 - Tür: 1005 - Yeni Fikirler ve Ürünler | Yürürlükte
Kocaeli Üniversitesi Teknopark A.Ş.
3 Doç. Dr. Cenk ÇELİK - Mühendislik Fakültesi / Makine Mühendisliği | cenkcelik@kocaeli.edu.tr
No: 215M255 - Tür: 1003 - Öncelikli Alanlar | Yürürlükte
Laboratuar Şartlarında Üretilen Membran Ve Membran Elektrot Üniteleri Kullanılarak Tasarlanan Doğrudan Borhidrürlü Yakıt Pilinde İşletim Parametrelerinin Verim Üzerine Etkisinin İncelenmesi
4 Doç. Dr. Ahmet SAYAR - Mühendislik Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği | ahmet.sayar@kocaeli.edu.tr
No: 215E189 - Tür: 3001 - Başlangıç ARGE | Yürürlükte
Parça Uydu Görüntülerinden Nesne Çıkarımı Için Eşle-Indirge Tabanlı Dağıtık Ve Ölçeklenebilir Büyük-Veri Işleme Mimarisi
5 Doç. Dr. Gonca ÇAKIR - Mühendislik Fakültesi / Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | gonca.cakir@kocaeli.edu.tr
No: 215E101 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Yürürlükte
Ultra Geniş Bantlı Radar Sistemleri Için Hibrit Yöntemler Kullanarak Yüksek Kazançlı Anten Tasarımı
6 Arş.Gör. M.Engin BAŞOĞLU - Mühendislik Fakültesi / Elektrik Mühendislik | mengin.basoglu@kocaeli.edu.tr
No: 116E283 - Tür: 1002 - Hızlı Destek | Yürürlükte
Fotovoltaik Sistemlerde Yakınsama Hızı Yüksek Ve Parçalı Gölgelenme Durumunda Maksimum Güç Noktası Takibi Yapabilen (Global Mgni) Yeni Bir Algoritmanın Geliştirilmesi
7 Doç. Dr. Ali Bekir YILDIZ - Mühendislik Fakültesi / Elektrik Mühendislik | abyildiz@kocaeli.edu.tr
No: 116E023 - Tür: 1002 - Hızlı Destek | Yürürlükte
Güç Elektroniği Sistemlerinde Güvenilirlik Analizi Ve Led Sürücü Devrelerine Uygulanması
8 Yrd. Doç. Dr. Recep Kaya GÖKTAŞ - Mühendislik Fakültesi / Çevre Mühendisliği | rkaya.goktas@kocaeli.edu.tr
No: 115Y483 - Tür: 3001 - Başlangıç ARGE | Yürürlükte
Yüksek Coğrafi Çözünürlükte Küresel Ölçekli Çok-Ortamlı Kimyasal Akıbeti Modellemesi
9 Pror. Dr. Bülent ORUÇ - Mühendislik Fakültesi / Jeofizik Mühendisliği | bulent.oruc@kocaeli.edu.tr
No: 115Y217 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Yürürlükte
Orta Anadolu Bölgesinin Litosfer Yapısının Bouguer Gravite Verileri Ve İzostazik Analizlerle Araştırılması
10 Doç. Dr. Güralp ÖZKOÇ - Mühendislik Fakültesi / Kimya Mühendisliği | guralp.ozkoc@kocaeli.edu.tr
No: 115R246 - Tür: 1002 - Hızlı Destek | Yürürlükte
Kocaeli Üniversitesi Ar-Ge Strateji Belgesi (Polimer Malzemeler)
11 Yard. Doç. Dr. Aysu TAŞYAPI ÇELEBİ - Mühendislik Fakültesi / Elektronik Haberleşme | aysun.tasyapi@kocaeli.edu.tr
No: 115E921 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Yürürlükte
Hevc İçin Paralel Ve Donanımsal Gerçeklemeye Uygun Hareket Kestirim Yaklaşımları
12 YRD.DOÇ.DR. ALP ERTÜRK - Mühendislik Fakültesi / | alp.erturk@kocaeli.edu.tr
No: 115E883 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Yürürlükte
Hiperspektral Görüntülerde Kaynaştırma İle Uzamsal Çözünürlük Artırımı İçin Karışım Giderimi Temelli Yaklaşımlar
13 Doç. Dr.NİLÜFER HİLMİOĞLU - Mühendislik Fakültesi / Kimya Mühendisliği | niluferh@kocaeli.edu.tr
No: 213M624 - Tür: 1002 - Hızlı Destek | Sonuçlandı
Pervaporasyon Biyokatalitik Membran Reaktör İle Etil Laktat Üretimi
14 Doç. Dr.BAĞDAGÜL KARAAĞAÇ - Mühendislik Fakültesi / Kimya Mühendisliği | bkaraagac@kocaeli.edu.tr
No: 213M466 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Yürürlükte
Epdm Esaslı Atıkların Bitüm Varlığında Mikrodalga Enerjisi Ile Devulkanizasyonu
15 Yrd. Doç. Dr.MİHRİBAN CİVAN - Mühendislik Fakültesi / Çevre Mühendisliği | mihriban.civan@kocaeli.edu.tr
No: 115Y405 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Yürürlükte
Kocaeli İlinin Yoğun Endüstrileşmiş, Kentsel Ve Kırsal Bölgelerinde İç Ve Dış Ortam Tozunda Kalıcı Organik Kirleticilerin (Kok) Maruziyetlerinin Değerlendirilmesi: Seviyeleri Ve Kaynak Profilleri
16 Yrd. Doç. Dr.NİHAT HAKAN AKYOL - Mühendislik Fakültesi / Jeoloji Mühendisliği | hakan.akyol@kocaeli.edu.tr
No: 115Y117 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Yürürlükte
Tce Kaynak Zonlarının Yüzey Aktif Maddeli Potasyum Permanganat Ile Oksidasyonu: Teknolojinin Kütle Giderimi/Kütle Akış Azalımı Ilşkisine Olan Etkisi
17 Doç. Dr.GÜRALP ÖZKOÇ - Mühendislik Fakültesi / Kimya Mühendisliği | guralp.ozkoc@kocaeli.edu.tr
No: 115M576 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Yürürlükte
Epoksi-Poss Nanoparçacıklarının Poli(Laktik Asit) Temelli Polimer Karışımlarında Uyumlaştırıcı Olarak Kulllanılabilme Potansiyelinin Araştırılması
18 Yrd. Doç. Dr.ERSOY ERİŞİR - Mühendislik Fakültesi / Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | eerisir@kocaeli.edu.tr
No: 115M445 - Tür: 3501 - Kariyer Programları | Yürürlükte
Yüksek Aşınma Dirençli Rulman Çelikleri Ve Yeni Isıl İşlem Çevrimi Geliştirilmesi
19 Doç. Dr.BORA ALBOYACI - Mühendislik Fakültesi / Elektrik Mühendislik | alboyaci@kocaeli.edu.tr
No: 115E411 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Yürürlükte
Araç Şarj İstasyonlarının Dağıtım Şebekesine Entegrasyonuyla Meydana Gelen Olumsuzlukların Belirlenmesi
20 Doç. Dr.TANER YILMAZ - Mühendislik Fakültesi / Makine Mühendisliği | taner.yilmaz@kocaeli.edu.tr
No: 114M785 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Yürürlükte
Polifenilen Sülfid (Pps) Matrisli Kompozitlerin Tribolojik Özelliklerinin Ve Kırılma Davranışının İyileştirilmesi
21 Doç. Dr.EMEL TABAN - Mühendislik Fakültesi / Makine Mühendisliği | emelt@kocaeli.edu.tr
No: 114M784 - Tür: 1002 - Hızlı Destek | Sonuçlandı
Alüminyum Alaşımı ile Galvanize Çeliğin Soğuk Metal Transferi (Cmt) Yöntemi ile Birleştirilmesinde Mekanik ve Mikroyapisal Özelliklerinin İncelenmesi ve Parametrelerin Optimizasyonu
22 Doç. Dr.NİLÜFER HİLMİOĞLU - Mühendislik Fakültesi / Kimya Mühendisliği | niluferh@kocaeli.edu.tr
No: 114M147 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Yürürlükte
Katalitik Membran Reaktörde Biyokatkı Etil Levulinat Üretiminin Ve Biyodizele Uyumunun İncelenmesi
23 Yrd. Doç. Dr.OSMAN BÜYÜK - Mühendislik Fakültesi / Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | osman.buyuk@kocaeli.edu.tr
No: 114E742 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Mobil Cihazlar İçin Konuşma ve Konuşmacı Tanıma
24 Doç. Dr.SİBEL ÇİMEN - Mühendislik Fakültesi / Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | sibelgunduz@kocaeli.edu.tr
No: 114E500 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Yürürlükte
Frekans Seçici Yüzey (Fsy) Arka Yüzlü, Düşük Radar Kesit Alanlı, Geniş Bant Mikroşerit Yansıtıcı Dizi Anten (Yda) Tasarımı
25 Yrd. Doç. Dr.SEVİNÇ İLHAN - Mühendislik Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği | silhan@kocaeli.edu.tr
No: 114E422 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Yürürlükte
Ürünlerin Zayıf Özelliklerinin Türkçe Kullanıcı Yorumlarından Özellik Tabanlı Sentiment Analizi ile Keşfedilmesi
26 Yrd. Doç. Dr.SUHAP ŞAHİN - Mühendislik Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği | suhapsahin@kocaeli.edu.tr
No: 114E283 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Yürürlükte
Matas (Müzeler Için Akıllı Takip Sistemi)
27 Yrd. Doç. Dr.ESRA CAN DOĞAN - Mühendislik Fakültesi / Çevre Mühendisliği | esracan@kocaeli.edu.tr
No: 113Y369 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Yürürlükte
Yoğun Su Tüketilen Endüstrilerde Bütünleşik İleri Oksidasyon/Membran Filtrasyon Sistemi İle Su Geri Kazanimi Ve Konsantre Yönetimi
28 Prof. Dr.HASAN OCAK - Mühendislik Fakültesi / Mekatronik Mühendisliği | hocak@kocaeli.edu.tr
No: 113E777 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
İç Mekanlarda Otonom Bir Şekilde Hareket Edebilen Bir Mobil Robotun Tasarım, Imalat Ve Kontrolü
29 Dr. Bülent DOĞAN - Mühendislik Fakültesi / Jeoloji Mühendisliği | bulentd@kocaeli.edu.tr
No: 113Y303 - Tür: 1002 - Hızlı Destek | Sonuçlandı
Van Ili Ve Çevresindeki Aktif Fayların Geometrisinin, Deformasyon Biçimi Ve Kaynağının Belirlenerek, Bölgenin Sismotektonik Modelinin Oluşturulması
30 Doç. Dr. Güralp ÖZKOÇ - Mühendislik Fakültesi / Kimya Mühendisliği | guralp.ozkoc@kocaeli.edu.tr
No: 113M258 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Yeni Nesil Turbo Bağlantı Parçalarının Başarımını Arttıracak Poss Aşılı Silikon Kauçuk Reçetesi Geliştirilmesi
31 Doç. Dr. Taner YILMAZ - Mühendislik Fakültesi / Makine Mühendisliği | taner.yilmaz@kocaeli.edu.tr
No: 113M194 - Tür: 1002 - Hızlı Destek | Sonuçlandı
Cam Fiber Takviyeli Pa6 Kompozitlerin Kırılma Davranışı Ve Kırılma Tokluğunun EWF Ve J-İntegral Yöntemi İle İncelenmesi
32 Prof. Dr. Adnan KAVAK - Mühendislik Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği | akavak@kocaeli.edu.tr
No: 113E033 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Yerel Bulut Sunucu Tabanlı Etkin Bir Veri Saklama Ve İçerik Dağıtımı Yönetimi Sistemi
33 Yrd. Doç. Dr. Metin AYDIN - Mühendislik Fakültesi / Mekatronik Mühendisliği | metin.aydin@kocaeli.edu.tr
No: 112E262 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
İki Farklı - Klasik Ve Sürekli Mıknatıslı - Manyetik Yatak Tasarımı, Karşılaştırılması, Prototip Üretimi, Deneysel Doğrulaması Ve Kontrolü
34 Yrd. Doç. Dr. Ersoy ERİŞİR - Mühendislik Fakültesi / Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | eerisir@kocaeli.edu.tr
No: 212M008 - Tür: 1002 - Hızlı Destek | Sonuçlandı
Maden Endüstrisinde Kullanılabilir Yüksek Mukavemetli Dual Fazlı Çelik Geliştirilmesi
35 Doç. Dr. Aykan KARADEMİR - Mühendislik Fakültesi / Çevre Mühendisliği | aykan@kocaeli.edu.tr
No: 112Y226 - Tür: 1011 - Uluslararası Projeler | Sonuçlandı
Çevresel Kirliliğin Azaltılması için Risk Temelli Bir Yaklaşımla Kirlenmiş Alanların Değerlendirilmesi
36 Yrd. Doç. Dr. Seda ASLAN KILAVUZ - Mühendislik Fakültesi / Çevre Mühendisliği | sedaaslan@kocaeli.edu.tr
No: 112Y378 - Tür: 1002 - Hızlı Destek | Sonuçlandı
Doğu Karadeniz Bölgesi Aerosolünde Ölçülen elementlerin Kaynak Bölgelerinin İncelenmesi
37 Doç. Dr. Güralp ÖZKOÇ - Mühendislik Fakültesi / Kimya Mühendisliği | guralp.ozkoc@kocaeli.edu.tr
No: 111M514 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Plastikleştirilmiş Veya Plastikleştirilmemiş Poli(Laktik Asit)/Poss Nanokompozitlerinin Fiziksel Özellikleri Ve Izotermal Olmayan Kristalizasyon Davranışının Incelenmesi
38 Yrd. Doç. Dr. Serhat YILMAZ - Mühendislik Fakültesi / Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | serhaty@kocaeli.edu.tr
No: 111E294 - Tür: 1002 - Hızlı Destek | Sonuçlandı
Derinlik Ve Yön Kontrol Uygulamalari İçin Deney Platformu Tasarimi
39 Yrd. Doç. Dr. Ayşe AYTAÇ - Mühendislik Fakültesi / Kimya Mühendisliği | aaytac@kocaeli.edu.tr
No: 112M254 - Tür: 1002 - Hızlı Destek | Sonuçlandı
Geri Kazanılmış Pet/Pen Karışımlarının Özelliklerinin Farklı Zincir Uzatıcılar Kullanımı İle İyileştirilmesi
40 Yrd. Doç. Dr. Seda ASLAN KILAVUZ - Mühendislik Fakültesi / Çevre Mühendisliği | sedaaslan@kocaeli.edu.tr
No: 112Y036 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Hava Kalitesine Yönelik, Kaynak Belirleme Çalışmaları ile Saptanabilen Kaynak Gruplarının Farklı Doğal Izleyiciler (Tracer) Kullanılarak Arttırılması
41 Doç. Dr. Ömer Faruk ÇELİK - Mühendislik Fakültesi / Jeoloji Mühendisliği | fcelik@kocaeli.edu.tr
No: 112Y123 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
İzmir-Ankara-Erzincan Kenet Zonu İçinde, Çamlıbel (Tokat) ve Kızıldağ (Sivas) Çevresinde Yüzeyleyen Ofiyolitik ve Metamorfik Toplulukların Petrojenezi
42 Prof. Dr. Ömer Feyzi GÜRER - Mühendislik Fakültesi / Jeoloji Mühendisliği | ofgurer@kocaeli.edu.tr
No: 111Y258 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Edremit Grabenini Oluşturan Fayların Kinematiği ve Batı Anadolu Gerilmeli Sistemi İçindeki Yeri
43 Doç. Dr. Güralp ÖZKOÇ - Mühendislik Fakültesi / Kimya Mühendisliği | guralp.ozkoc@kocaeli.edu.tr
No: 111M822 - Tür: 1002 - Hızlı Destek | Sonuçlandı
Modifiye Edilmiş Yerli Halloysit Nanotüpler Ile Takviye Edilmiş Poli(Laktik Asit) Nanokompozitlerin Üretimi Ve Karakterizasyonu
44 Yrd. Doç. Dr. Bağdagül KARAAĞAÇ - Mühendislik Fakültesi / Kimya Mühendisliği | bkaraagac@kocaeli.edu.tr
No: 111M468 - Tür: 1002 - Hızlı Destek | Sonuçlandı
Pla/Silikon Kauçuk Harmanlarinin Mekanik Ve Isil Özellikleri
45 Dr. Deniz GERÇEK - Mühendislik Fakültesi / Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | deniz.gercek@kocaeli.edu.tr
No: 111E052 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Hiperspektral Görüntülerde Piksel Altı Yaklaşımlarla Sınıflandırma Başarımının Artırılması
46 Yrd. Doç. Dr. Metin AYDIN - Mühendislik Fakültesi / Mekatronik Mühendisliği | metin.aydin@kocaeli.edu.tr
No: 111E072 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Dahili Mıknatıslı Servomotor Tasarımı, Optimizasyonu, Prototip Üretimi, Kontrolü Ve Deneysel Doğrulaması
47 Prof. Dr. Ercan ALDANMAZ - Mühendislik Fakültesi / Jeoloji Mühendisliği | ercana@kocaeli.edu.tr
No: 111Y153 - Tür: 1002 - Hızlı Destek | Sonuçlandı
Kb Türkiye Alkali Volkanik Alanından Manto Ksenolitlerinin Os Izotop Ve Yüksekçe Siderofil Element (Hse) Sistematikleri: Kıtasal Ortamlarda Litosferik Manto Türevli Ergiyik Oluşumu Ile Ilişkili Petrolojik Proseslerin Modellenmesi
48 Doç. Dr. İrfan YOLCUBAL - Mühendislik Fakültesi / Jeoloji Mühendisliği | yolcubal@kocaeli.edu.tr
No: 110Y235 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Artvin İli Polimetalik Maden Sahaları Örneğinde Asit Maden Drenajı Oluşumunu ve Çevresel Etkilerini Kontrol Eden Jeokimyasal Prosesler
49 Doç. Dr. Gonca ÇAKIR - Mühendislik Fakültesi / Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | gonca@kocaeli.edu.tr
No: 110E265 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Ultra-Geniş Bantlı (UGB) Radar Kesit Alanı Azaltılmış Mikroşerit Anten Tasarımı
50 Yrd. Doç. Dr. Ertan PEKŞEN - Mühendislik Fakültesi / Jeofizik Mühendisliği | ertanpeksen@kocaeli.edu.tr
No: 110Y354 - Tür: 1002 - Hızlı Destek | Sonuçlandı
Düşey Elektrik Sondaji Ve Manyetotellürik Verilerinin Parçacik Sürü Optimizasyonu İle Yorumlanmasi
51 Yrd. Doç. Dr. Berna UNUTMAZ - Mühendislik Fakültesi / İnşaat Mühendisliği | berna.unutmaz@kocaeli.edu.tr
No: 110M787 - Tür: 1002 - Hızlı Destek | Sonuçlandı
Temel Zeminlerinde Sıvılaşma Potansiyelinin İki Boyutlu Sayısal Analizlerle Değerlendirilmesi
52 Prof. Dr. Tamer SINMAZÇELİK - Mühendislik Fakültesi / Makine Mühendisliği | tamersc@kocaeli.edu.tr
No: 110M064 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Farklı Büyüklüklere Sahip Aşındırıcı Partikül Karışımlarının Sünek, Yarı-Sünek Ve Gevrek Malzemelerin Katı Partikül Erozyonu Davranışlarına Etkileri
53 Yrd. Doç. Dr. Burcu AKÇAY ALDANMAZ - Mühendislik Fakültesi / İnşaat Mühendisliği | burcu.akcay@kocaeli.edu.tr
No: 110R008 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Metakaolin İçeren Çimentolu Malzemenin İçyapı Özellikleri, Erken Yaş Davranışı ve Kırılma Parametrelerinin İncelenmesi
54 Yrd. Doç. Dr. Nurcan KAPUCU - Mühendislik Fakültesi / Kimya Mühendisliği | nurcan.kapucu@kocaeli.edu.tr
No: 109M466 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Biyodizel Yakıt ve Biyoyağlayıcıların Yenilenebilir Kaynaklardan Lipaz Katalizli Üretimi
55 Prof. Dr. Feriha ERFAN KUYUMCU - Mühendislik Fakültesi / Elektrik Mühendislik | erfan@kocaeli.edu.tr
No: 109E299 - Tür: 1002 - Hızlı Destek | Sonuçlandı
E-Çekirdek Çapraz Akı Makinasının Gözlemci Tabanlı Sensörsüz Kontrolü
56 Doç. Dr. Ali TANGEL - Mühendislik Fakültesi / Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | atangel@kocaeli.edu.tr
No: 109E295 - Tür: 1002 - Hızlı Destek | Sonuçlandı
FPGA Tabanlı Çok Fonksiyonlu Ultrasonik Temizleme Makinesi Tasarımı ve Prototip Üretimi
57 Prof. Dr. Adnan KAVAK - Mühendislik Fakültesi / Kablosuz Haberleşme ve Bilişim Sistemleri A.B. | akavak@kocaeli.edu.tr
No: 109E138 - Tür: 1002 - Hızlı Destek | Sonuçlandı
Kablosuz Algılayıcı Ağlarda Akıllı Anten Kullanan Sektörel Tarama Tabanlı Konum Tahmini: OPNET ile Simülasyon Çalışması
58 Doç. Dr. Güralp ÖZKOÇ - Mühendislik Fakültesi / Kimya Mühendisliği | guralp.ozkoc@kocaeli.edu.tr
No: 109M209 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Poli(Laktik Asit)/Poliolefinik Termoplastik Elastomer Karişimlarindan Biyobozunur Film Üretimi Ve Karakterizasyonu
59 Prof. Dr. Nilgün FIĞLALI - Mühendislik Fakültesi / Endüstri Mühendisliği | figlalin@kocaeli.edu.tr
No: 109M141 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Fiziksel Ağırlıklı Çalışmaların Kas-İskelet Sistemi Üzerindeki Etkilerinin Analizi ve Değerlendirmesine Yönelik OWAS Tabanlı bir Yazılım Geliştirme Projesi
60 Prof. Dr. Veli DENİZ - Mühendislik Fakültesi / Kimya Mühendisliği | vdeniz@kocaeli.edu.tr
No: 109M326 - Tür: 1002 - Hızlı Destek | Sonuçlandı
Lastik Karişimlarinin Çaprazbağlanma Kinetiği Ve Isil Özellikleri
61 Prof. Dr. Ömer Feyzi GÜRER - Mühendislik Fakültesi / Jeoloji Mühendisliği | ofgurer@kocaeli.edu.tr
No: 108Y277 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Muğla-Yatağan Havzası ve Çevresinin Neotektonik İncelemesi
62 Prof. Dr. Sami ARSOY - Mühendislik Fakültesi / İnşaat Mühendisliği | sarsoy@kocaeli.edu.tr
No: 108M297 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Kazık Hasarlarının İnovatif Yaklaşımla Hızlı Belirlenmesi
63 Prof. Dr. Ercan ALDANMAZ - Mühendislik Fakültesi / Jeoloji Mühendisliği | ercana@kocaeli.edu.tr
No: 108Y202 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Plaka Içi Magmaların Manto Kaynaklarında Eski Plaka Dalımının Radyojenik Izleri: Batı Türkiye, Geç Miyosen-Kuaterner Alkali Primitif Bazaltların Siderofil Element Ve Re-Os Izotop Sistematiklerinin İncelenmesi
64 Doç. Dr. Ömer YILDIZ - Mühendislik Fakültesi / Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | oyildiz@kocaeli.edu.tr
No: 108M124 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Laastik Sanayinde Çeşitli Amaçlarla Kullanılan Nanokristalin ZnO Tozların Yarı Kimyasal Yöntemlerle Üretimi
65 Doç. Dr. Sevil VELİ - Mühendislik Fakültesi / Çevre Mühendisliği | sevilv@kocaeli.edu.tr
No: 106Y151 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Evsel, Tehlikeli ve Endüstriyel Katı Atık Sızıntı Sularının Elektrokimyasal Yöntemler ile Arıtılabilirliğinin İncelenmesi
66 Yrd. Doç. Dr. Metin AYDIN - Mühendislik Fakültesi / Mekatronik | metin.aydin@kocaeli.edu.tr
No: 108E051 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Eksenel Akılı Sürekli Mıknatıslı Motorlarda Minimum Vuruntu Momenti için Optimum Rotor Yapısının Belirlenmesi ve Vuruntu Momentinin Deneysel Olarak Doğrulanması
67 Doç. Dr. Oğuzhan URHAN - Mühendislik Fakültesi / Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | urhano@kocaeli.edu.tr
No: 107E155 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
En Uygun Süzgeçleme Temelli Çoklu Tanımlamalı Kodlama
68 Doç. Dr. Nesrin EKİNCİ MACHIN - Mühendislik Fakültesi / Kimya Mühendisliği | nesrin@kocaeli.edu.tr
No: 106M232 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Alev Hidrolizi Yöntemiyle Nano Büyüklükte Malzeme Sentezi, Karakterizasyonu ve Katalitik Yanma Uygulamaları İçin Performans Testleri
69 Prof. Dr. Zafer BİNGÜL - Mühendislik Fakültesi / Mekatronik Mühendisliği | zaferb@kocaeli.edu.tr
No: 107M148 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Yüksek Hassasiyetli 6 Serbestlik Dereceli Paralel Robot Uygulaması
70 Prof. Dr. Sarp ERTÜRK - Mühendislik Fakültesi / Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | sertur@kocaeli.edu.tr
No: 107E011 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
HiperSpektral Sınıflandırma, Bölütleme ve Tanıma (HISSET)
71 Prof. Dr. Halil İbrahim SARAÇ - Mühendislik Fakültesi / Makine Mühendisliği | sarac@kocaeli.edu.tr
No: 107G022 - Tür: 1007 - Kamu Projeleri | Sonuçlandı
Bitkisel ve Hayvansal Atıklardan Biyogaz Üretimi ve Entegre Enerji Üretim Sisteminde Kullanımı (BİYOGAZ)
72 Doç. Dr. Ömer Faruk ÇELİK - Mühendislik Fakültesi / Jeoloji Mühendisliği | fcelik@kocaeli.edu.tr
No: 106Y222 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Orta Anadolu Kristalin Masifi Ve Pontid Kuşağı Arasındaki Ofiyolitik Kayaçların Jeokimyasal, Jeokronolojik Ve Petrolojik Özellikleri
73 Doç. Dr. H. Metin ERTUNÇ - Mühendislik Fakültesi / Mekatronik Mühendisliği | hmertunc@kocaeli.edu.tr
No: 106M280 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Rulman Arızalarının Gerçek Zamanda Analizi ve Arıza Kaynaklarının Tespit Edilmesi
74 Prof. Dr. Sami ARSOY - Mühendislik Fakültesi / İnşaat Mühendisliği | sarsoy@kocaeli.edu.tr
No: 106M231 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
İleri Teknoloji İle Zemin Su Muhtevasının Belirlenmesinin Geoteknik Mühendisliğine Getireceği İnovasyonların İrdelenmesi
75 Doç. Dr. Nezahat BOZ - Mühendislik Fakültesi / Kimya Mühendisliği | nezahatboz@kocaeli.edu.tr
No: 106M041 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Atık Yemeklik Yağların ve Bitkisel Yağların Transesterifikasyon Reaksiyon İçin Uygun Katalizör Tasarımı ve Kinetik Çalışmalar
76 Doç. Dr. Nesrin EKİNCİ MACHIN - Mühendislik Fakültesi / Kimya Mühendisliği | nesrin@kocaeli.edu.tr
No: 106G039 - Tür: 1007 - Kamu Projeleri | Sonuçlandı
Yakıt Pilli Mikro Kojenerasyon Sistemi
77 Doç. Dr. Ayşen BASA ARSOY - Mühendislik Fakültesi / Elektrik Mühendislik | aba@kocaeli.edu.tr
No: 105E105 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Dağıtılmış Elektrik Üretim Sistemlerinde Kontrol, Koruma, Güvenilirlik ve Kalite Fonksiyonlarının İncelenmesi
78 Yrd. Doç. Dr. Şenol ŞAHİN - Mühendislik Fakültesi / Makine Mühendisliği | sensah@kocaeli.edu.tr
No: 105M220 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Mineral Dolgu Maddeleri İle Poliolefin Boruların Kısa ve Uzun Süreli İç Basınç Performans Özelliklerinin Optimizasyonu
79 Prof. Dr. Şadi KARAGÖZ - Mühendislik Fakültesi / Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | karagoez@kocaeli.edu.tr
No: 105M343 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Bor Alaşımlama İle Takım Çeliği Geliştirilmesi, Döküm ve Toz Metalurjik Takımı İle Kalıp Çeliklerinde Uygulama
80 Prof. Dr. A. Nilgün AKIN - Mühendislik Fakültesi / Kimya Mühendisliği | akinn@kocaeli.edu.tr
No: 105M350 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Sodyum Borhidrürden Hidrojen Eldesi İçin katı Katalizör tasarımı ve Geliştirilmesi
81 Prof. Dr. Selçuk TOKEL - Mühendislik Fakültesi / Jeoloji Mühendisliği | stokel@kocaeli.edu.tr
No: 105Y092 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Neojen Borat Yataklarının Toprak Jeokimyası ile Prospeksiyonu, Hedef Saptamada Yöntem Geliştirme
82 Prof. Dr. Ömer Feyzi GÜRER - Mühendislik Fakültesi / Jeoloji Mühendisliği | ofgurer@kocaeli.edu.tr
No: 105Y059 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Ortaklar- Germencik Yöresinin Neotektonik İncelemesi
83 Prof. Dr. Şerif BARIŞ - Mühendislik Fakültesi / Jeofizik Mühendisliği | sbaris@kocaeli.edu.tr
No: 104Y325 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Kuzey Anadolu Fay Sistemi, Geyve-Gemlik Arasındaki Bölgenin Tektonik Geometrisinin 3-Boyutlu Derinlik Hız Yapısının Jeolojik ve Jeofizik Yöntemlerle Belirlenmesi
84 Doç. Dr. Ertan DURMUŞOĞLU - Mühendislik Fakültesi / Çevre Mühendisliği | ertan@kocaeli.edu.tr
No: 104Y378 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Katı Atık Depolama Gazındaki Organik Bileşiklerin Belirlenmesi ve Sağlık Risklerinin Değerlendirilmesi
85 Doç. Dr. Aykan KARADEMİR - Mühendislik Fakültesi / Çevre Mühendisliği | aykan@kocaeli.edu.tr
No: 104O121 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Gıda Ürünlerinde PCDD/F Konsantrasyonlarının Belirlenmesi ve Risk Analizi
86 Prof. Dr. Ercan ALDANMAZ - Mühendislik Fakültesi / Jeoloji Mühendisliği | ercana@kocaeli.edu.tr
No: 104Y171 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Supra-Subduction Zonlarda (SSZ), Manto Ergimesi ve Ergiyik-Katı Etkileşimi Proseslerinin Platinyum  Grubu Elementler (PGE) ve Re-Os İzotopları Kullanılarak Modellenmesi: Batı Türkiye Ofiyolit Komplekslerinden Örnekler 
87 Doç. Dr. İrfan YOLCUBAL - Mühendislik Fakültesi / Jeoloji Mühendisliği | yolcubal@kocaeli.edu.tr
No: 104Y063 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Karst Akifer Ortamlarında DNAPL Kirliliğinin Temizlenmesi: Potasyum Permangatlı Yerinde Kimyasal Oksidasyon Teknolojisinin Performansı
88 Öğr. Gör. Suzan PASVANOĞLU - Mühendislik Fakültesi / Jeoloji Mühendisliği | suzan@kocaeli.edu.tr
No: 104Y167 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Terme (Kırşehir) ve Kozaklı (Nevşehir) Sıcak ve Mineralli Sularının Karşılaştırmalı İncelenmesi
89 Doç. Dr. Nilüfer DURMAZ HİLMİOĞLU - Mühendislik Fakültesi / Kimya Mühendisliği | niluferh@kocaeli.edu.tr
No: 104M211 - Tür: 1001 - Araştırma Projeleri | Sonuçlandı
Azeotropik Karışımların Pervaporasyonla Ayrılmasında Dolgulu Membranların Pervaporasyon Performansına Etkilerinin İncelenmesi
© Kocaeli Üniversitesi, Bütün hakları saklıdır.
Kullanıcı Girişi
BAP Koordinasyon Birimi
Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü Umuttepe Yerleşkesi 41380, Kocaeli
E-posta: bilimselarastirma@kocaeli.edu.tr
Belgegeçer: +90 (262) 303 11 23