Kocaeli Üniversitesi
BAP Koordinasyon Birimi
 

FORMLAR


BAP Projeleri kapsamında kullanılacak formlar aşağıda listelenmiştir.

- Taşınır (ayniyat) düzenlenemeyen alımlar için teslim alma tutanağı, taşınır işlem fişi yerine kullanılacaktır (yürütücü öğretim üyesince imzalanacaktır). - Hızlı destek proje önerileri bölüm başkanlıkları ve ilgili birim yöneticilerine (Dekan , Müdür ) imzalattırılarak BAP birimine elden teslim edilecektir. - Malzemeler için teklif mektubu ile yürütücünün içinde bulunulan yıl dahil son üç yıl içinde yapılan bir SCI yayın örneği eklenmelidir.


BAP Projelerinde Avans kapatma süresi 45 gündür..
KDV Tevkifatı yapılarak düzenlenen fatura (KDV Dahil 1.000,00 TL' yi aşan hizmet faturası) olması halinde, alınan Avansın 45 günlük süresi beklenmeksizin, Fatura' nın ait olduğu ay içinde kapatılması gerekmektedir.


AçıklamaDosya
Avans Talep Formu
Avans Kapatma Formu
Harcama Pusulası
Harcama Pusulası Örneği
Hızlı Destek Proje Öneri Formu
Ar-Ge Laboratuar Talep Formu
Sarf Malzeme Teslim Alma Tutanağı
BAP Malzeme Talep (İhtiyaç) Formu
     
AçıklamaDosya
Ek Süre Talep Formu
Ek Bütçe(Ödenek) Talep Formu
Proje Ara Rapor Formu
Proje Sonuç Rapor Formu
Proje Yürütücü Değişiklik Talep Formu
KOÜ Bilimsel Araştırmalar Proje Önerisi Hakem Değerlendirme Formu
Proje Öneri Formu
Tez Projeleri Öneri Formu

BAP DUYURUSU 06.06.2016

Sayın TÜBİTAK Proje Yürütücüleri, 6676 Sayılı Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’da, 26/02/2016 tarihinde yapılan değişiklik ile, Bursiyerler sigortalı kapsamına alındığından, projeden ayrılış tarihlerinin, Üniversitemiz BAP Birimi tarafından, aynı hafta içinde SGK’ ya bildiriminin yapılması gerekmektedir. Bu sürecin düzenli bir şekilde yürütülebilmesi için, proje yürütücülerimizin, bursiyer çıkışlarını en geç çıkış tarihinde ya da TÜBİTAK’ a beyan edildiğinde BAP Birimi’ne bildirilmesi gerekmektedir.
Öğretim üyelerimize önemle duyurulur.
NOT : Harcama Yetkilisi olarak sorumluluğun tarafınıza ait olması nedeniyle, cezai duruma düşmemek için bu hususta gerekli hassasiyetin gösterilmesi yararınıza olacaktır.


TÜBİTAK Projelerinde Görevli Bursiyerlerin Sigortalı Kapsamına Alınması Hakkında Duyruy'a buradan ulaşabilirsiniz.


TÜBİTAK Projelerinde dikkat edilecek hususlara buradan ulaşabilirsiniz.


TÜBİTAK Projeleri kapsamında kullanılacak formlar aşağıda listelenmiştir.


AçıklamaDosya
Avans Talep Formu
Avans Onay Yazısı
Avans Kapatma Formu
Geçici Görev Yolluğu Bildirgesi
Bursiyer Bilgi Formu (Lisans)
Bursiyer Bilgi Formu (Lisansüstü)
Bursiyer Bilgi Formu (Doktora Sonrası)
Gerçekleştirme Görevlisi Yazısı
Kurum Hissesi Yazısı 1
Kurum Hissesi Yazısı 2
SGK Bilgi Formu
Sigortali Bursiyer Bildirim Belgesi̇
Sigortali Bursiyer Çıkış Belgesi̇

SAN-TEZ Projeleri kapsamında kullanılacak formlar aşağıda listelenmiştir.


AçıklamaDosya
Avans Talep Formu
Avans Kapatma Formu
Aylık Ödeme Formu
Geçici Görev Yolluğu Bildirgesi

Etkinlik Katılımları kapsamında kullanılacak formlar aşağıda listelenmiştir.

Lütfen 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olan destek miktarları Etkinlik Katılım esaslarını okuyunuz.


A4 tipi projeleri ödemelerinin yapılması için gerekli işlemler
Hesap numarası bildirim formu (formlar içinde yer almaktadır / görev yeri muhasebe biriminden de temin edilebilir)
Geçici Görev Yolluğu Formu (boş form ve örnek form, formlar içinde yer almaktadır)
Konferans Katılım Belgesinin bir kopyası ve katılım ücreti ödendiğine dair fatura veya makbuz (asıl belge) olmalıdır.
Rektörlük Makamının, tüm harcama birimlerine dağıtımı yapılan 12.06.2017 tarih- E.47794 sayılı yazıları ile yurt içi geçici görev yolluk bildirimlerinde şehir içi taşıma giderleri için ödenecek taksi ücretleri üst sınırı her bir güzergah için (ikametgah / otogar – havaalanı / otel) 30,00TL(otuz) olarak belirlenmiş olup , beyan edilecek taksi ücretleri bu tutarı aşmamalıdır.
Yol giderlerinin aslı belgelenmeli (Uçak biletlerinin mutlaka "aslı" -fatura veya elektronik bilet-olmadır. E-posta adreslerinize gelen biniş bilgilerinizi içeren belgeler ödeme belgesi olarak kabul edilmemektedir. Uçak biletlerinizin üzerinde 'Fatura Yerine Geçer' ibaresi olmalıdır)
Yurtdışı görevlendirmelerde; Pasaport Giriş/Çıkış sayfalarının ve Pasaport Kimlik Bilgileri sayfasının fotokopisi
İlgili Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/MYO Yönetim Kurulu kararı ile ve Rektörlük görevlendirme onayı. (Rektörlük görevlendirme onayında katılım / kayıt ücreti, yol giderleri ve gündeliğinin ‘üniversitemiz BAP Birimi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı-A4 Proje bütçesinden karşılanarak’ ibaresi mutlaka bulunmalıdır.)
Etkinlik katılımı desteklenen araştırmacılara, etkinlik sonrası ödeme yapılabilmesi için katılım belgesi ile beraber katılım ücretinin ödendiğini gösterir belgeyi ve seyahat faturalarını bir ay içinde BAP birimine teslim etmeleri gerekmektedir. (ödeme belgeleri asıl olmalıdır)
NOT: Yabancı dilde olan tüm belgelerin Türkçe çevirisi gerekmektedir.

AçıklamaDosya
Geçici Görev Yolluğu Bildirgesi
Geçici Görev Yolluğu Bildirgesi Örneği
Rayiç Bedel Listesi
Hesap Bildirim Formu
2018 Yılı Gündelik Tutarları Yurtiçi
2018 Yılı Gündelik Tutarları KKTC ve Yurtdışı

Bursiyer:

Yükseköğretim kurumlarında, yılı yatırım programında yer alan araştırma alt yapısı kurma ve geliştirme projeleri dışında yürütülen bilimsel araştırma projelerinde proje kapsamında burslu görevlendirilecek tezli yüksek lisans veya doktora programlarındaki öğrenciyi,”

Bursiyer başvuru şartları

1)

a) Türkiye’de ikamet etmek. ( Yabancı uyruklu öğrencilerden, herhangi bir yerden burs almayanlar projelerde bursiyer olarak görev alabilirler)

b) Kırk yaşından gün almamış olmak.

c) Bir kurum veya iş yerinde çalışmıyor olmak.

ç) Aynı dönemde TÜBİTAK yurtiçi lisansüstü burs programı bursiyeri olmamak.

d) Aynı dönemde başka bir projede bursiyer olmamak (Bir bursiyer aynı anda birden fazla projede görev alamaz ve proje yürürlüğe girdikten sonra görevlendirilen bursiyer sayısı artırılamaz , ancak projeden ayrılan bursiyer yerine aynı şartlarda yeni bir bursiyer görevlendirilebilir.)

2)

a) Her projede yalnızca bir bursiyer (Doktora / Y.Lisans) görev alabilir, Doktora öğrencileri 12 ay süre ile , Yüksek Lisans öğrencileri 8 ay süre ile projelerde bursiyer olarak görev alabilirler.

b) Bursiyerlere, belirlenen burs miktarı görev yapılan ayı takip eden ay içerisinde proje bütçesinden ödenir.

NOT:Bursiyer Bilgi formunun her ay birime teslim edilmesi gerekmektedir.AçıklamaDosya
Bursiyer Bilgi Formu
Sigortalı Bursiyer Bildirim Belgesi
Sigortalı Bursiyer çıkış belgesi
© Kocaeli Üniversitesi, Bütün hakları saklıdır.
Kullanıcı Girişi
BAP Koordinasyon Birimi
Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü Umuttepe Yerleşkesi 41380, Kocaeli
E-posta: bilimselarastirma@kocaeli.edu.tr
Belgegeçer: +90 (262) 303 11 23