Kocaeli Üniversitesi
BAP Koordinasyon Birimi
 

FORMLAR


BAP Projeleri kapsamında kullanılacak formlar aşağıda listelenmiştir.

- Sarf Malzeme Teslim Alma Tutanağı, sarf nitelikli malzeme alımlarında taşınır işlem fişi yerine kullanılacaktır.
- Hızlı destek proje önerileri bölüm başkanlıkları ve ilgili birim yöneticilerine imzalattırılarak BAP birimine elden teslim edilecektir. Projelerin, öncelikle yüksek lisans tez çalışması kapsamında olmasına dikkat edilecektir.


BAP Projelerinde Avans kapatma süresi 2 Aydır.
KDV Tevkifatı yapılarak düzenlenen fatura (1.000,00 TL' yi aşan hizmet faturası) olması halinde, alınan Avansın 2 aylık süresi beklenmeksizin, Fatura' nın ait olduğu ay içinde kapatılması gerekmektedir.


AçıklamaDosya
Avans Talep Formu
Avans Kapatma Formu
Harcama Pusulası
Harcama Pusulası Örneği
Hızlı Destek Proje Öneri Formu
Ar-Ge Laboratuar Talep Formu
Sarf Malzeme Teslim Alma Tutanağı
BAP Malzeme Talep (İhtiyaç) Formu
     
AçıklamaDosya
Ek Süre Talep Formu
Ek Bütçe(Ödenek) Talep Formu
Proje Ara Rapor Formu
Proje Sonuç Rapor Formu
Proje Yürütücü Değişiklik Talep Formu
KOÜ Bilimsel Araştırmalar Proje Önerisi Hakem Değerlendirme Formu
Proje Öneri Formu
Tez Projeleri Öneri Formu

BAP DUYURUSU 06.06.2016

Sayın TÜBİTAK Proje Yürütücüleri, 6676 Sayılı Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’da, 26/02/2016 tarihinde yapılan değişiklik ile, Bursiyerler sigortalı kapsamına alındığından, projeden ayrılış tarihlerinin, Üniversitemiz BAP Birimi tarafından, aynı hafta içinde SGK’ ya bildiriminin yapılması gerekmektedir. Bu sürecin düzenli bir şekilde yürütülebilmesi için, proje yürütücülerimizin, bursiyer çıkışlarını en geç çıkış tarihinde ya da TÜBİTAK’ a beyan edildiğinde BAP Birimi’ne bildirilmesi gerekmektedir.
Öğretim üyelerimize önemle duyurulur.
NOT : Harcama Yetkilisi olarak sorumluluğun tarafınıza ait olması nedeniyle, cezai duruma düşmemek için bu hususta gerekli hassasiyetin gösterilmesi yararınıza olacaktır.


TÜBİTAK Projelerinde Görevli Bursiyerlerin Sigortalı Kapsamına Alınması Hakkında Duyruy'a buradan ulaşabilirsiniz.


TÜBİTAK Projelerinde dikkat edilecek hususlara buradan ulaşabilirsiniz.


TÜBİTAK Projeleri kapsamında kullanılacak formlar aşağıda listelenmiştir.


AçıklamaDosya
Avans Talep Formu
Avans Onay Yazısı
Avans Kapatma Formu
Geçici Görev Yolluğu Bildirgesi
Bursiyer Bilgi Formu (Lisans)
Bursiyer Bilgi Formu (Lisansüstü)
Bursiyer Bilgi Formu (Doktora Sonrası)
Gerçekleştirme Görevlisi Yazısı
Kurum Hissesi Yazısı 1
Kurum Hissesi Yazısı 2
SGK Bilgi Formu
Sigortali Bursiyer Bildirim Belgesi̇
Sigortali Bursiyer Çıkış Belgesi̇

SAN-TEZ Projeleri kapsamında kullanılacak formlar aşağıda listelenmiştir.


AçıklamaDosya
Avans Talep Formu
Avans Kapatma Formu
Aylık Ödeme Formu
Geçici Görev Yolluğu Bildirgesi

Etkinlik Katılımları kapsamında kullanılacak formlar aşağıda listelenmiştir.

Lütfen 30 Nisan 2015 tarihinde güncellenen Etkinlik Katılım esaslarını okuyunuz.

30/04/2015 tarihli BAP Komisyonu kararlarına buradan ulaşabilirsiniz.


A4 tipi projeleri ödemelerinin yapılması için gerekli işlemler
Hesap numarası bildirim formu (Kadronuzun bulunduğu yerin muhasebe biriminden)
Geçici Görev Yolluğu Formu (aşağıda mevcuttur)
Konferans Katılım Belgesinin bir kopyası ve katılım ücreti ödendiğine dair fatura veya makbuz olmalıdır.
Yol giderlerinin aslı belgelenmeli (Uçak biletlerinin mutlaka "aslı" -fatura veya elektronik bilet-olmadır. E-posta adreslerinize gelen biniş bilgilerinizi içeren belgeler ödeme belgesi olarak kabul edilmemektedir. Uçak biletlerinizin üzerinde 'Fatura Yerine Geçer' ibaresi olmalıdır.)
Pasaport Giriş/Çıkış sayfalarının ve Pasaport Kimlik Bilgilerinin fotokopisi
İlgili Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/MYO dan onaylı görevlendirme belgesi ve Rektörlük onayı (Yönetim kurulu kararlarında 'Yol ücreti ve Kayıt ücretinin üniversitemiz BAP Birimi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı-A4 Proje bütçesinden karşılanması' ibaresi mutlaka bulunmalıdır.)
Bu belgeler aynı dosya içinde olacak şekilde BAP Birimine iletilecektir.
NOT: Yabancı dilde olan tüm belgelerin Türkçe çevirisi gerekmektedir.

AçıklamaDosya
Geçici Görev Yolluğu Bildirgesi
Geçici Görev Yolluğu Bildirgesi Örneği
Rayiç Bedel Listesi
Hesap Bildirim Formu
2017 Yılı Gündelik Tutarları
© Kocaeli Üniversitesi, Bütün hakları saklıdır.
Kullanıcı Girişi
BAP Koordinasyon Birimi
Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü Umuttepe Yerleşkesi 41380, Kocaeli
E-posta: bilimselarastirma@kocaeli.edu.tr
Belgegeçer: +90 (262) 303 11 23