Kocaeli Üniversitesi
BAP Koordinasyon Birimi
 

Mevzuat > Yönetmelik ve Yönergeler

2547 Sayılı yükseköğretim Kanunu'nun 58/b maddesi gereğince Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 17.06.1993 tarih ve 23 nolu oturumunda 93.23.944 sayılı kararıyla kurularak 1995 yılından 2001 mali yılı sonuna kadar Araştırma Fonu olarak hizmet veren birim, Araştırma fonlarının kapatılmasıyla 2002 yılında yeniden yapılanarak "BAP Koordinasyon Birimi" olarak hizmet vermeye başlamıştır.

KOÜ BAP Koordinasyon Birimi' nin amacı Üniversitemiz bünyesinde yapılması planlanan Bilimsel ve Teknolojik araştırma projelerini desteklemektir. Bu güne kadar çok sayıda projeye destek vermiş olan Araştırma Fonu ve BAP Koordinasyon Birimi; araştırma sonuçlarının ulusal ve uluslar arası nitelikte yayınlar yapılması ile Üniversitemizin bilimsel etkinliğinin arttırılması doğrultusunda çalışmalarını sürdürecektir.

Yönetmelikler

Açıklama Dosya Biçimi
YÖK Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik
KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi
BAP Esas ve Usüller  
BAP Projelerinde Bursiyer Çalıştırılması İle İlgili Yönetmelik  

© Kocaeli Üniversitesi, Bütün hakları saklıdır.
Kullanıcı Girişi
BAP Koordinasyon Birimi
Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü Umuttepe Yerleşkesi 41380, Kocaeli
E-posta: bilimselarastirma@kocaeli.edu.tr
Belgegeçer: +90 (262) 303 11 23